Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Media- ja videotaide

David Bergé

Taiteilija

Ghosts of Modernity (työnimi) 

Haluaisin käyttää Saaren kartanon residenssiä työskentelyyni teokseni Ghosts of Modernity jälkituotannon parissa. Ghosts of Modernity on monikuvainen liikkuvan kuvan installaatio, jonka materiaali kuvattiin Koreassa kesällä 2017. Residenssi antaisi minulle aikaa ja tilaa työskennellä materiaalin parissa ja käsitteellisesti valmistella editointia, joka toteutetaan myöhemmin Belgiassa. Ideana on editoida tallennuksia toisiinsa liittyvinä silmukoina, jotka muodostavat ketjujatkumon: aina kun uusi silmukka alkaa, uutta tietoa tulee mukaan jo olemassa olevaan silmukkaan. Installaatio käsittelee erityistä ilmiötä Etelä-Korean Soulissa, jossa nopeasti tapahtuneen kaupungistumisen ja kaupungin laajentumisen vuoksi nykyaika säälimättä törmää villiin luontoon. Installaatio pyrkii ilmentämään aikaa ja tilaa tässä säälimättömässä rajapinnassa. Tutkiakseni näiden alueiden erityisominaisuuksia vietän aikaa paikan päällä kehittäen ja esittäen hiljaista Walk Piece -kävelyteosta, performatiivista tutkimusta, jonka parissa olen työskennellyt vuodesta 2008. Vien pieniä ihmisryhmiä 100 minuuttia kestävälle ja täydessä hiljaisuudessa toteutettavalle opastetulle kävelykierrokselle näitä alueita pitkin. Walk Piece -kävelyteos parantaa kehotietoisuutta ja läsnäoloa paikkoihin, joissa myöhemmässä vaiheessa tallennan aikaa kuvausryhmän kanssa. Näiden tilojen vaikuttavan fyysisyyden ohella työ on myös viittaus Korean poliittiseen historiaan. Japanilaisten miehityksen, maan jakautumisen ja vuoteen 1953 kestäneen sisällissodan vuoksi Korealta riistettiin sen nykyaikaistuminen, mikä heijastuu maan kehityksessä, jonka maa kävi läpi sen jälkeen, kun se asetti itsensä maailmankartalle vuoden 1988 kesäolympialaisilla.

Työ pyrkii löytämään tavan esittää ja elävöittää – sen kaikissa merkityksissä – ylläolevan kaltaisen tilan ’performatiivisen tiedon’: sen käsinkosketeltavat ominaisuudet sekä historialliset kerrostumat. Se pyrkii vangitsemaan pienen hetken ajassa ja paikassa ja siten syleilemään maailmaa pieniä yksityiskohtia myöten.