Azul De Monte

Kuvataiteilija, tutkija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Keskityn residenssissä luomaan sarjan liikkeitä, lauluja ja piirustuksia lupauksiin liittyvien aiheiden ympärille (rakkauden lupaukset, poliittiset lupaukset, kiven ja kannon kautta -lupaukset, lupaukset maasta jne.) – kaikkine niihin liittyvine eleineen ja vastustuksineen. Aloitan prosessin kirjoittamalla pienen esseen, joka toimii lähtökohtana muille teoksille.

Vesielementit kyyneleiden, tippojen ja tahmeiden nesteiden muodossa ovat läsnä koko prosessin ajan muistutuksena kaikesta, mikä koko ajan muuttuu ja häviää. Vesielementit kiinnostavat minua muun muassa eroosionaiheuttajina sekä omanlaistensa aikarakenteiden ja muotoaan muuttavien olotilojensa vuoksi. Kyynel yhdistää sisäisen olemuksemme ulkopuoliseen maailmaan. Ennen haihtumistaan se muistuttaa meitä fyysisistä rajoistamme ihoamme hyväilemällä. Se luo myös uuden tilan sisälleen työntyessään meidän ja ulkomaailman väliin. Kyynel on itsessään raja, joka kestää vain sen aikaa kuin sen vesipitoinen aineellisuus sallii, ja lopulta on mahdotonta sanoa, imeytyykö se ihoomme vai maailman ihoon vai molempiin. Lupaukset taas voivat viitata tulevaan muutokseen, mutta eivät aina takaa sitä. Joka tapauksessa ne viittaavat liikkeeseen (vaikka se olisi liikkeen puuttuminen) tiettynä ajankohtana.

Tutkin näitä kahta elementtiä, veden aineellisuutta ja lupausten yhteiskunnallista merkitystä, Saaren kartanon residenssissä ollessani, mikä osuu loppusyksyn ja alkutalven vaihteeseen. Eli aikaan juuri ennen kuin vesi muuttuu lumeksi ja uusi vuosi lähestyy tuoden mukanaan paineen luvata itsellemme kaikenlaisia muutoksia ja tavoitteita.

Olen kotoisin Argentiinasta, mutta asun ja työskentelen Berliinissä. Olen valmistunut humanististen tieteiden kandiksi kuva- ja äänisuunnittelun ohjelmasta Buenos Airesin yliopistosta ja taiteen käytännön maisteriksi Dutch Art -instituutista Alankomaissa. Maisteriopintojeni aikana aloin kehittää video-/luku-/lauluesitysten praktiikkaani dokumentoimalla eri prosesseja queer-asetelmakuvien avulla. Koko urani ajan olen ollut kiinnostunut tavoista ikuistaa ihmisen ja muunlajisten keho teknologian, kielen ja viime aikoina myös kaupallistetun estetiikan, kuten söpöyden, kautta. Tutkin potentiaalisia tapoja vastustaa kaupallistamista käyttämällä väärin tämäntyyppistä estetiikkaa, jotta voin selvittää, onko sillä potentiaalia lempeämpään ja avoimempaan tapaan suhtautua itseemme ja ympäristöön.

azuldemonte.com