Avaruusasema

Työryhmä

Avaruusasema on työryhmä, joka luo erilaisia kokemuksellisia tiloja, joihin eri alojen taiteilijat toteuttavat yhteistyössä esityskokonaisuuksia. Työryhmä rakentaa Saaren kartanon alueelle demoversion domekupolista, joka toimii esitystilana. Domen koko on 12 m halkaisijaltaan, ja 5 m korkea.

Domekupoli tarjoaa näyttämön aikamatkalle monitaiteellisiin kokeiluihin, joissa video- sekä esitystaide, musiikki sekä Saaren kartanon perinteinen miljöö kohtaavat yhteisöllisessä kontekstissa. Yhteistyöhön kutsutaan residenssissä työskenteleviä taiteilijoita ja muita alan ammattilaisia ja sitoutuneita tekijöitä.

Saaren kartano tarjoaa rauhallisen ympäristön kehittämistyöhön keskittymiseen, sekä riittävästi tilaa ulkotilassa tapahtuvaan toimintaan. Saaren kartanon miljöö luo myös mielenkiintoisen kontrastin perinnemaiseman ja modernin teknologian välille, ja tätä kontrastia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan.

Residenssin päämääränä on kokeilla domen soveltuvuutta erilaisiin käyttötarkoituksiin ja kehittää sen toimivuutta mahdollisimman monenlaisissa taide- ja kulttuuritapahtumissa sekä hioa työryhmän jäsenten välistä ryhmädynamiikkaa ja kokeilla erilaisia uusia kulttuurituotannon yhteisöllisiä ja monitaiteellisia toimintatapoja.

Residenssiviikkona kokeillaan erilaisten taidemuotojen yhdistämistä ja tehdään vapaata kokeilua. Tavoitteena on, että residenssin puitteissa solmittuja taiteilijayhteistöitä jatketaan 2017–2018 aikana.