Residenssitaiteilijat ja -tutkijat

Kuvanveisto, installaatiotaide

Anu Raatikainen

Kuvataiteilija

Taiteilija Anu Raatikainen työskentelee Saaren kartanon residenssissä myös lähiluonnossa.

Kuva: Jussi Virkkumaa

Työstän residenssin aikana ”Phototaxis”-projektiani, joka lähestyy luontoa valon avulla. Projekti pohtii, voiko luonnon kanssa olla vuorovaikutuksessa tavalla, joka ei ole häiritsevää, vaan kunnioittavaa ja kenties jopa parantavaa. Projekti etsii tapoja luoda luonnossa esitettäviä valoteoksia, joka sulautuvat harmonisesti osaksi luonnonympäristöä.

Viimeaikaisissa teoksissani valo on yhdistynyt teräsveistoon ja piirustuksiin luoden teollisilla, teknologisilla ja orgaanisilla tunnuilla ja viittauksilla leikkiviä veistoksia ja piirustuksia. Minua kiinnostaa erilaisten organismisten viittausten syventäminen ja tarkentaminen teoksissani. Etsin myös tapoja kehittää teoksista luonnonympäristössä toimivia. Tämä vaatii selvittämistä, miten valon muutokset vaikuttavat herkkään luonnonympäristöön.

Kartoitan residenssissä tietoa erilaisten kasvien ja eläinten reagoinnista valoon ja luonnostelen tapoja siirtää nämä tiedot uusiin teos- ja materiaalikokeiluihin. Liikun kartanoa ympäröivässä luonnossa tehden kokeiluja ja prototyyppejä valon kanssa ja luonnostelen luonnossa tekemieni havaintojen pohjalta uusia teosmuotoja.

Voiko esimerkiksi puun ympärille kietoutunut veistos ilmaista kasvissa tapahtuvia syklejä hienovaraisten valomuutosten avulla? Mitä tapahtuu, kun luonnonympäristössä valaistaan pieni kohta yöksi, miten kasvit ja eläimet reagoivat? Onko mahdollista löytää keinoja, joilla teokset kommunikoivat tai luovat jotain yhdessä luonnon tapahtumien kanssa?

Pysähdyn residenssissä etsimään uusia näkemyksiä ja työskentelytapoja. Annan aikaa sivuaskelille, pohdinnoissa vellomiselle ja epävarmoille kokeiluille, jotka ovat tarpeellisia uuden löytymiselle ja ajattelun syventymiselle. Odotan niin residenssiä ympäröivään luontoon, kuin muihin residenssitaiteilijoihinkin tutustumista, sekä uudessa ympäristössä syntyvistä erilaisista vuorovaikutuksista vaikuttumista.

 

Anu Raatikainen on Helsingissä asuva valosta haltioitunut kuvataiteilija, joka työskentelee valon, maalauksen, piirustuksen, kuvanveiston, videon ja performanssin parissa. Valo on toiminut hänen teoksissaan usein yhdistävänä tekijänä niin materiaalina, teemana kuin metaforanakin. Anu valmistui Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta maisteriksi joulukuussa 2017 ja on osallistunut yksityis- ja ryhmänäyttelyihin Suomessa, Ruotsissa, Japanissa ja Italiassa. Hänen viimeiset yksityisnäyttelynsä olivat Geminal, vuonna 2021 Oksasenkatu 11 galleriassa Helsingissä, Living creatures, vuonna 2020 Vaasan taidehallissa Vaasassa sekä Consciousness screen, vuonna 2019 MUU Galleriassa Helsingissä. Oman taiteellisen työnsä lisäksi Anu on muun muassa päässyt konseptoimaan ja kuratoimaan valotaidetta vuosina 2021–2022 Suomen valotaiteen seura FLASHn, MUU ryn ja Pohjoisen valokuvakeskuksen kanssa yhteistyössä järjestetyssä kaksiosaisessa Material Light -ryhmänäyttelyssä, joka pohti valon monimuotoista potentiaalia nykytaiteen materiaalina.