Anne Naukkarinen & Maarit Mustonen

Kaksikko, jota yhdistää kiinnostus ruumiin ja kielen kysymyksiä, muistamisen ja kuvittelun suhteita sekä<br /> poikkitaiteellista työskentelyä kohtaan.

Olemme työskennelleet taiteilija-työparina vuodesta 2014 lähtien. Meitä yhdistää
kiinnostus ruumiin ja kielen kysymyksiä, muistamisen ja kuvittelun suhteita sekä
poikkitaiteellista työskentelyä kohtaan. Naukkarisen tausta on tanssi-, esitys- ja
kuvataiteessa, ja Mustosen kuvataiteessa ja runoudessa. Teoksemme ovat olleet
muodoltaan esityksiä, installaatioita ja julkaisuja.

Saaren kartanossa jatkamme keväällä 2020 aloittamaamme työskentelyprosessia,
jossa käytämme menetelmänä erilaisia muistiinpanon ja tallentamisen keinoja: mm. kehollista, kielellistä ja kuvallista tallentamista. Työskentelyprosessimme kestää vuoden, jona aikana merkitsemme muistiin havaintoja ja kokemuksia ajasta, jota elämme. Työskentelyn pohjalta teemme esityksen ja julkaisun, jotka jaamme vuonna 2021.

Työskentelemme prosessissa ajan ja elämän materiaalisuuden kanssa – miten eri
tavoin voimme tallentaa niitä? Millaisia maailmoja kahden eri ihmisen muistiinpanot luovat yhdessä? Millainen on yksityisten muistiinpanojen suhde julkiseen tilaan?

Koemme, että muistiinpanojen menetelmään liittyy horisontaalisuutta ja ajattelemme että sillä on mahdollisuus purkaa hierarkioita: samalle muistivihon aukeamalle, yhteen kehoon tai kuvaan saattaa päätyä ruokakauppalista, jonkun teoreetikon ajatuksia, suttuja sekä tunteiden purkauksia. Muistiinpanot on myös menetelmä, jota käytetään monilla eri aloilla – työskentelytapa on jaettu. Silti jokaisen muistiinpanot ovat yksilöllisiä.

”…and I suppose that keeping in touch is what notebooks are all about.” – Joan
Didion

Menetelmämme kytkeytyy muistamisen prosessiin, joka on koko ajan muotoutuva – se voi asettaa kyseenalaiseksi vakiintuneet, valtaapitävät tarinat, kuvat ja
kehollisuudet.

Saaren kartanossa työstämme materiaalia kohti Notes 1.4.–9.8.2020 -esitysluonnosta ja julkaisukokeilua, jotka jaamme work in process -versioina ryhmänäyttelyssä Surrender? Surrender Exhibition Laboratoryssa Helsingissä 3.7.–9.8.2020. Residenssiajan työskentelymme keskittyy myös kesänäyttelyn jälkeiseen aikaan: miten jatkamme työskentelyämme kohti viimeisiä versioita
esityksestä ja julkaisusta?

Toivomme ajasta Saaren kartanossa intensiivistä ja inspiroivaa! Residenssin ainoina taiteilijoina kokemuksesta tulee varmasti poikkeava ja erityinen. Saaressa vietetyn ajan jälkeen jatkamme residenssiämme vielä hetken aikaa kotiresidenssinä, jona aikana mm. ripustamme näyttelyn.