Present Past on projekti, joka kyseenalaistaa nykyhetken tavoittamattomuuden ja sen taltioinnin mahdottomuuteen liittyvän paradoksin. Nykyhetkeä ikuistetaan jatkuvana liikkeenä varjoja kuvaamalla. Tärkeä osa prosessia on ympäröivän valon ja valaistusolosuhteiden tarkastelu ja taltiointi.

Kokemukset, joita minulle on karttunut tutustuessani uusiin paikkoihin ja erilaisiin kulttuureihin ja käydessäni vuoropuhelua niiden kanssa, ovat tuoneet työhöni uusia näkökulmia ja työtapoja. Saaren kartanossa pääsen tutustumaan suomalaiseen kulttuuriin ja jakamaan kokemuksia, joita olen saanut eri puolilta maailmaa. Edelliset residenssivierailuni Kanadan Banff Centerissä vuonna 2011 sekä San-Artin residenssissä Ho Chi Minhissä, Vietnamissa, vuonna 2015, avasivat minulle uusia näkökulmia ja taiteellisia lähestymistapoja valon ja varjon suhteisiin, ajan jatkuvaan liikkeeseen sekä todellisuuskäsitykseen.