Ales Cermak & Jindriska Cermak Krivankova

taiteilija, tutkija & koreografi, luennoitsija

Kuva: Jussi Virkkumaa

Ales Cermak (taiteilija, tieteidenvälinen tutkija ja taiteellisen Ausdruck Books Hybrid Publishing Platform -tutkimusalustan perustaja), Jindriska Cermak Krivankova (koreografi, luennoitsija) ja kaksi lastamme Vavrinec Reza ja Elza. Keskitymme työssämme kehollisten, moniaististen kognitiomuotojen ja hybridiajattelun tutkimiseen ja kehittämiseen sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kirjoittamiseen ja performatiivisuuteen tähtäävään opetukseen.

Työskentelemme tällä hetkellä pienessä tiimissä hybridikoulutus- ja tutkimusympäristössä Sea-Water Amplification (SWA). Sen tarkoitus on kehittää lajien välistä viestintää, moniaistisia kognitiomenetelmiä ja tilannesidonnaista tietoa, joka liittyy ulkoilmapedagogiikkaan ja merimaiseman epistemologiaan ja keskittyy erityisesti Atlantin valtamereen. Merimaiseman epistemologia tässä projektissa ei tarkoita vain kriittistä tietämystä valtamerestä tai muista meri- ja vesiympäristöistä, vaan se kattaa myös lukuisia tapahtumia ja ideoita, jotka on järjestetty sen mukaan, miten ne liikkuvat ja ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Se korostaa kykyämme tunnistaa omat näkökulmamme, havaintotapamme ja paikkamme dynaamisessa, jatkuvasti liikkuvassa rajapinnassa. Aiemmin työskentelimme Portugalin rannikolla Praia de Norten ympäristössä. Tällä hetkellä suoritamme kaiken koulutus- ja tutkimustoimintamme Picon saarella Azores-saaristossa, josta on tullut myös kotimme.

Toimintatapojemme kautta (yhdessä AB HPP:n kanssa) kehitämme niin sanotun hiljaisen tiedon potentiaalia eli sellaisia tiedon muotoja, jotka auttavat meitä tietämään (tai näkemään) enemmän kuin pystymme kommunikoimaan.

Pitkällä aikavälillä keskitymme kehittämään käytännön ekologian käsitettä. Keskeistä työssämme on se, ettei sitä ole ensisijaisesti tarkoitettu ammattitaiteilijoille tai taideinstituutioille, vaan haluamme sen palvelevan sekä taiteilijoita että ei-taiteilijoita. Viime vuosina työmme on ollut niin avointa, että käytännössä kuka tahansa voi osallistua siihen ja se voidaan järjestää missä tahansa.

Näemme tutkimustyömme Saaressa jatkuvana prosessina. Samalla tavalla kuin praktiikkamme ei ole ensisijaisesti tulossuuntautunut, vaan tarkan kuuntelun ja ymmärryksen prosessi, pyrimme Saaressa jatkamaan työtämme saumattomasti, mutta keskittymällä voimakkaammin tiettyyn paikkaan. Työstämme parhaillaan laajaa kasvatustieteellistä tutkimusprojektia nimeltä Pedagogy for Extended-Interspecies Listening (Pedagogiikka laajennettuun lajienväliseen kuunteluun), johon kaksi lastamme (Vavrinec ja Elza) kuuluvat luonnollisena osana. Heidän läsnäolonsa ja toimintansa vaikuttavat merkittävästi koko hankkeen muotoon ja suuntaan. Residenssin aikana haluamme tuoda projektimme lähemmäksi valtameren virtausten runsautta ja miettiä ja kehittää edelleen omaa kehollista praktiikkaamme tähän virtaukseen liittyen, joka yhdistää aistimme sellaisiin kaukana rantaviivan takana oleviin voiman muotoihin kuin jää, sade, sumu, aaltojen pisarat, (meri)veden tuoksu, maku, ääni, resonanssi, kuvat ja haaveet.

Uskomme, että tämä voi olla mielenkiintoinen näkökulma ja saattaa luoda sillan tulevalle pidemmän aikavälin tutkimukselle ja yhteistyölle, jossa kiinnitettäisiin huomiota valtamerten materiaalisuuden moninaisuuteen.

Verkkosivut:

https://swa.abhpp.org

https://www.abhpp.org/en/