Alejandro Valencia-Tobon

FT, taiteilija, biologi, antropologi

Kuva: RI Velez-Ruiz

Aiempien monitieteisten Kolumbian sademetsäekosysteemeihin liittyvien hankkeiden aikana kerättyjen taiteellisten, biologisten ja antropologisten todisteiden pohjalta pyrin residenssin aikana paljastamaan, että bioakustiset tiedot, äänitallenteet ja osallistava taide voivat tarjota tavan esittää ihmisten ja muiden eläinten välisten suhteiden moninaisuus monilajisena vyyhtinä ja samalla tuottaa tieteellistä tietoa julkisuuteen. Residenssin aikainen päätuotteeni on joukko julkisen taiteen strategioita (teksti-, ääni- ja visuaalisessa muodossa), jotka paljastavat samanaikaisesti biologisia, sosiaalisia ja taiteellisia näkökulmia tavoitteena kannustaa ihmisiä luovaan vuoropuheluun ja arvostamaan biologista monimuotoisuutta.

Uskon, että akateemisen, kulttuurisen ja taiteellisen tutkimuksen edistäminen samanaikaisesti on avainasemassa yhteiskunnallisen muutoksen edistämisessä. Saaren kartano tarjoaa minulle loistavan tilaisuuden kehittää rohkeita aloitteita uusista tavoista kriittisen ja esteettisen yhteyden luomiseen luonnon kanssa. Tavoitteenani on osoittaa, miten termit ”biologinen monimuotoisuus”, ”julkinen taide” tai ”bioakustiikka” ovat luonnostaan arvokkaita, mutta miten ne toisiinsa yhdistettyinä biorikkaan, konfliktin jälkeisen Kolumbian kontekstissa tuottavat uusia suhteita, asiantuntemusta ja kehitysmahdollisuuksia.

Sovellan osallistavan äänen tallennuksen ja prosessipohjaisen taiteen multimodaalisia käytäntöjä keinona muuttaa lajien jäljittämistä, näytteenottoa, kirjaamista ja analysointia koskevat tieteen menetelmät aistinvaraisiksi ”tavoiksi tietää” niin, että sen avulla voidaan tarttua biologiseen monimuotoisuuteen kohdistuviin uhkiin. Tällä hetkellä koordinoin esimerkiksi Cucusonicin (WWW.CUCUSONIC.NET) työtä. Cucusonic on monialainen verkosto, joka tutkii, miten akustisia ja ultraäänitallenteita voidaan käyttää edistämään muutosta ihmisissä niin, että he arvostavat sammakoiden ja lepakoiden kaltaisia eläimiä elävinä olentoina, joilla on poikkeuksellisia kykyjä sen sijaan, että halveksisivat niitä.

Työskentelen julkisen taiteen ja biologisen tieteen risteyskohdassa ja hyödynnän osallistavien menetelmien sekä ääni- ja visuaalisten (elokuva) esitystapojen yhdistelmää muuttaakseni kiireelliset luonnollista maailmaa koskevat kysymykset sosiaaliseksi toiminnaksi. Käsitteellistän julkista taidetta ja osallistavia strategioita ihmisten ja muiden eläinten välisen suhteen moninaisuuden ymmärtämiseksi. Sen lisäksi, että olen opiskellut biologiaa Antioquian yliopistossa (Medellin, Kolumbia), valmistuin filosofian maisteriksi vuonna 2012 opiskeltuani aistinvaraista mediaa visuaalisen antropologian ohjelmassa ja filosofian tohtoriksi vuonna 2016 opiskeltuani visuaalista mediaa sosiaalisen antropologian ohjelmassa Manchesterin yliopistossa (Iso-Britannia).