Residencies Reflected

Residencies Reflected

Residencies Reflected on kansainvälisiä taiteilijaresidenssejä ja taiteilijoiden liikkuvuutta käsittelevä artikkelikokoelma. Se kuvastaa residensseissä käynnissä olevaa siirtymää ja pyrkimystä kohti kestävyyden eri muotoja – taiteellisesta, poeettista, psykologista, sosiaalista ja ekologista kestävyyttä – sekä kokeilevuutta ja taiteellisen vapauden tavoittelua.

Englanninkielisen teoksen on toimittanut kuraattori, residenssiammattilainen Irmeli Kokko. Se pohjautuu vuonna 2021 Saaren Kartanossa järjestettyyn My Journey, Knowledge and Exchange -symposiumiin, joka kokosi yhteen residenssistä kirjoittavia asiantuntijoita, taiteilijoita ja tutkijoita.

Kokoelmassa on yhdeksän esseetä, jotka ovat kirjoittaneet kansainvälisten taiteilijaresidenssien parissa toimivat kuraattorit, taiteilijat ja tutkijat: Francesca Bertolotti-Bailey, Pau Catà, Taru Elfving, Maria Hirvi-Ijäs, Miina Hujala, Anders Kreuger, Katia Porro, Miriam La Rosa ja Vytautas Michelkevičius.

Mukana on myös Irmeli Kokon tekemä Leena Kelan ja Anna Kirveennummen haastattelu sekä taiteilijakaksikko Océane Bruelin ja dylan ryan arnoldin sekä taiteilija Kalle Hammin tekemät teosaukeamat.

Teoksen ovat kustantaneet Koneen Säätiö / Saaren kartanon residenssi sekä Mousse Publishing. Kirjan kustannustoimittaja on Anders Kreuger ja graafinen suunnittelija Marina Veziko.

Kirjan selailuversio on luettavissa alla.

Voit ladata kirjan pdf-tiedostona tästä.

Kirja on tilattavissa painotuotteena kesällä 2024.

Kalle Hammin teoskuva kirjasta

Kirjan kantavana teemana ovat residenssien ja liikkuvuuden muuttuvat narratiivit. Nykyiset ekologiset ja poliittiset kriisit vaikuttavat osaltaan siihen, että taiteen tuottamisen, kohtaamisen ja tulkintojen edellytykset muuttuvat. Taiteilijoiden vapaan liikkuvuuden ideologia on 1990-luvulta lähtien perustunut inspiraation tarjoamiseen ja toimeentulon helpottamiseen. Taiteilijaresidenssit on nähty kohtaamisten väylinä ihmisten, paikkojen, kielten, historian, ilmaston ja monien muiden ennalta arvaamattomienkin asioiden välillä.

Haasteita residenssien toimintaan tuovat tällä hetkellä kiihtyvän ilmastonmuutoksen lisäksi eettiset ja poliittiset kysymykset, jotka liittyvät kulttuuriseen ja biologiseen monimuotoisuuteen, jälkikoloniaalisiin ja dekoloniaalisiin näkökulmiin, kulttuuriin, sotiin, vainoihin ja pakolaisuuteen. Taiteellisella työllä on aina mahdollisuus sekä ylittää että varjella rajoja. Taiteilijaresidenssit turvaavat ja edistävät edelleen kokeellisuutta ja ilmaisunvapautta ristiriitaisessa maailmassa, jossa tarvitaan yhä nopeampia reagointikeinoja ja yhä joustavampia organisointitapoja.