Koneen Säätiö onnittelee 375-vuotiasta Helsingin yliopistoa

Koneen Säätiö on tehnyt miljoonan euron lahjoituksen Helsingin yliopiston humanistisille tieteille.
Kuva: Riho Grünthal

Helsingin yliopisto on päättänyt suunnata lahjoituksen uuteen avaukseen, alkuperäiskansatutkimukseen. Monitieteinen, kansainvälinen ja maailmallakin uusi tieteenala kasvaa nopeasti.

Alkuperäiskansatutkimus (Indigenous studies) tuottaa tietoa monien globaalien ympäristö-, ilmastonmuutos- ja hyvinvointiongelmien ratkaisemiseksi. Se keskittyy alkuperäiskansojen monimuotoiseen tietoon ja käsityksiin kulttuureista, kielistä, identiteetistä ja historiasta sekä alkuperäiskansojen merkityksestä globaalissa yhteiskunnassa.

Koneen Säätiön lahjoituksella perustetaan Helsingin yliopiston humanististen tieteiden 375-rahasto. Rahaston varoja käytetään humanistisen koulutusalan tukemiseen Helsingin yliopistossa.

Aiheeseen liittyvää