Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (T&T&F)

Hanke keskittyy Namibian alkuperäisiin kieliin ja viralliseen kieleen englantiin. Sen tavoitteina ovat paikallisen kieliperinnön säilyttäminen, puhutun kielen opetusmenetelmien luominen englannin kielen oppimisen tueksi, sekä kielitietoisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden arvostuksen lisääminen.

Tanssi uhanalaisten kielten ja foneettisen maailman tulkkina (T&T&F) on Koneen säätiön rahoittama Turun yliopiston fonetiikan ja Learning, Age & Bilingualism -laboratorion hanke, joka keskittyy Namibian alkuperäisiin kieliin ja viralliseen kieleen englantiin. Hanke toteutetaan vuosina 2022-2024, ja sen tavoitteina ovat paikallisen kieliperinnön säilyttäminen, kielitaustasta kumpuavien puhutun kielen opetusmenetelmien luominen englannin kielen oppimisen tueksi, sekä kielitietoisuuden ja kielellisen monimuotoisuuden arvostuksen lisääminen.

Hankkeen yhteistyökumppaneita Suomessa ovat Tanssiteatteri ERI sekä kielistudiolaitteistoja valmistava Sanako, ja Namibiassa Turun yliopiston professori Erkki Sutinen ja kampuskoordinaattori Lannie Uwu-khaeb sekä Namibian yliopiston tutkijat Meameno Shiweda ja Napandulwe Shiweda.

Namibiassa puhutaan kymmeniä eri kieliä, joista osa on alkuperäisiä bantu- ja khoisankieliä, ja osa siirtomaavallan aikaisia germaanisia kieliä. Englanti on Namibian ainoa virallinen kieli, ja sen lisäksi osa yleisimmistä kielistä on niin sanottuja koulukieliä, joita käytetään kouluopetuksessa ennen täysin englanninkieliseen opetukseen siirtymistä.

Hankkeessa tutkittavat alkuperäiskielet jaetaan kolmeen tasoon niiden uhanalaisuuden perusteella. Ensimmäisen tason kieliä ovat ne, jotka ovat suurimmassa katoamisvaarassa ja joiden kohdalla tärkein tavoite on kielen tallentaminen. Kielten puhujilta kerätään tarinoita sekä heille itselleen tärkeistä aihepiireistä että folkloristisesti ja kulttuurihistoriallisesti merkittävistä aiheista ja nämä tallenteet arkistoidaan avoimesti tutkimuskäyttöä varten.

Toisella tasolla ovat kielet, jotka eivät ole vielä katoamassa, mutta kuitenkin uhanalaisia. Näitä kieliä pyritään tallentamisen lisäksi elvyttämään esimerkiksi tandem-menetelmällä, jossa kaksi eri kielten puhujaa opettavat toisiaan vapaamuotoisen keskustelun kautta. Näin harvinaisten kielten puhujat pääsevät opettamaan omia kieliään niitä osaamattomille ihmisille ja voivat samalla vahvistaa kielitaitoaan jossain Namibian koulukielistä.

Kolmannella tasolla ovat yleiset koulukielet, kuten oshiwambo, khoekhoegowab ja otjiherero. Näiden kielten osalta tärkein tavoite on tehdä puhujille arkielämän aiheita kattavia haastatteluja, joiden pohjalta alkuperäiskielten ja englannin äännejärjestelmiä ja sanastoja voidaan vertailla toisiinsa. Vertailujen pohjalta kullekin kielelle luodaan kohdistettuja harjoitteita englannin ääntämisen opetukseen kouluissa. Englannin kielen suullinen hallinta on ainoa mahdollisuus menestyä koulussa ja edetä korkeammille koulutusasteille, ja paremmalla englanninopetuksella voidaan lisätä eritaustaisten namibialaisten mahdollisuuksia osallistua koulutuksen eri portaille.

Hankkeen nimessä esiintyvästä tanssista vastaa Tanssiteatteri ERI. He luovat Namibiasta kerättyjen kieli- ja muiden aineistojen äänimaailmojen ympärille koreografian ja kulttuuritapahtuman, jolla lisätään kulttuuri- ja kielitietoisuutta tanssin ja viihteellisten tiedekertomusten avulla.

Yläreunan kuva: Namibian yliopiston kampusta Ongwedivassa. Kuvaaja Antti Saloranta.