PUHEKUPLA: Tiede ja taide maahanmuuttokeskustelun kuplia puhkomassa

Puhekupla on yhteiskuntatieteilijöiden ja esiintyvien taiteilijoiden yhteinen hanke. Sen aikana on järjestetty kaikkiaan 16 Puhekupla-tilaisuutta, joissa on käsitelty kulttuurien ja ihmisten kohtaamisia osallistavan teatterin ja avoimen dialogin keinoin.

Tavoitteenamme on ollut tukea maahanmuuttoon liittyvien tunteiden ja ajatusten omakohtaista reflektoimista, purkaa aiheeseen liittyviä vastakkainasetteluja ja helpottaa näin erilaisten ihmisten kunnioittavaa yhteiseloa. Tilaisuuksien järjestämisen lisäksi Puhekupla- työryhmä on tutkinut tilaisuuksissa syntynyttä maahanmuuttoon liittyvää keskustelua sekä tieteen- ja taiteentekijöiden roolia yhteiskunnallisessa vuoropuhelussa.

Puhekupla-tilaisuuksien runkona on toiminut Puhekupla-visa. Se koostuu maahanmuuttoa sekä kulttuurien ja ihmisten kohtaamista käsittelevistä näytellyistä kohtauksista, jotka puretaan yleisön kanssa keskustellen ja osallistavaa teatteria hyödyntäen.

Puhekupla-tilaisuuksia on järjestetty eri puolilla Suomea baareissa, kirjastoissa ja palvelutaloissa. Sekä oman kokemuksemme ja yleisöpalautteen perusteella olemme Puhekupla-tapahtumissa yleensä onnistuneet luomaan tilan, jossa maahanmuuttoon ja erilaisten ihmisten kohtaamiseen liittyviä ajatuksia ja kokemuksia voi jakaa tasavertaisessa, avoimessa ilmapiirissä. Kaikki tapahtumat eivät kuitenkaan ole sujuneet täysin odotusten mukaan. Olemme tulleet myös monin tavoin haastetuiksi ja hetkittäin kunnioittava dialogisuus on osoittautunut vaikeasti saavutettavaksi tavoitteeksi.

Projektin tutkimusaineisto koostuu työryhmän kokoustaltioinneista, autoetnografisista päiväkirjoista ja Puhekupla-tilaisuuksista kerätystä keskustelumateriaalista. Olemme hankkeen aikana tarkastelleet perinpohjaisesti tieteen- ja taiteentekijöiden yhteistyötä sekä Puhekuplassa käytetyn yleisövuorovaikutuksen mahdollisuuksia ja vaaroja yhteiskunnallisen ilmapiirin, suvaitsevaisuuden ja antirasistisen työskentelyn näkökulmista. Aineistoja on työstetty ja analysoitu sekä yhteiskuntatieteellisin menetelmin että taiteen keinoin.

Hankkeen aikana on pidetty lukuisia esitelmiä tiede- ja muissa yleisötapahtumissa, kirjoitettu blogikirjoituksia ja julkaistu artikkeli “Soveltava teatteri taideperustaisena tutkimuksena” Sanna Ryynäsen ja Anni Rannikon toimittamassa teoksessa “Tutkiva mielikuvitus. Luovat, osallistuvat ja toiminnalliset tutkimusmenetelmät yhteiskuntatieteissä”. (Gaudeamus: 2021.)

Aineistoista kirjoittamamme, vielä julkaisematon toinen tiedeartikkeli käsittelee maahanmuuttoa koskevaa arkipuhetta yhdenvertaisuuden toteutumista estävien myyttien näkökulmasta, Freiren sorrettujen pedagogiikkaan (Freire 1980; 2005; 2008) peilaten. Kirjoitamme rikkaasta aineistostamme jatkossa vielä muitakin artikkeleita.

Lokakuussa 2021 sai ensi-iltansa Sorry Books Suomi – esitys, joka oli Puhekupla-työryhmän taiteilijoiden (Hahtola, Hosiasluoma, Urpilainen) kokemuksia ja ajatuksia reflektoiva esitys. Esitys jatkoi osaltaan Puhekupla hankkeen autoetnografista tutkimusta, nyt puhtaasti taiteen keinoin ja itsenäisenä projektina.

Alkuvuodesta 2023 järjestämme Puhekupla-hankkeen loppuseminaarin, jossa tarkoituksena on yhdessä yleisön kanssa pohtia Puhekupla-tyyppisen työskentelyn mahdollisuuksia ja sudenkuoppia.

Koneen Säätiö on rahoittanut Puhekupla-työskentelyä ja siihen liittyvää tutkimusta kahden eri projektin kautta:

  • ”Puhekupla: tiede ja taide maahanmuuttokeskustelun kuplia puhkomassa” / Sirkku Varjonen ja työryhmä (2018–2020)
  • ”Lähiöbaareissa ja seurantaloilla – tutkimus teatterista ja esittävistä taiteista yhteiskunnallisina tekoina” / Sanna Ryynänen (2020–2022)