Nevasirppisammal (Warnstorfia fluitans) valumavesien biopuhdistajana

Nevasirppisammalen kyvystä sitoa raskasmetalleja ja ravinteita omaan biomassaansa tai sammalen mikrobikumppanien osuudesta aineiden sitoutumiseen tiedetään verrattain vähän. Kaisa Lehosmaan hankkeessa selvitettiin nevasirppisammalen biopuhdistuspotentiaali typen ja metallien osalta.

Hankkeen aikana nevasirppisammal osoittautui tehokkaaksi typen ja metallien poistajaksi myös alhaisissa lämpötiloissa. Typen poiston osalta nevasirppisammal toimi alhaisissa lämpötiloissa erityisen tehokkaasti yhdistettynä puuhakebioreaktoriin (Kiani ym. 2022).

Hankkeessa tunnistettiin nevasirppisammalen mikrobikumppanit, jotka esiintyvät metallirikkaissa elinympäristöissä. Mikrobit tunnistettiin perinteisillä mikrobiologisilla ja moderneilla molekyylibiologisilla menetelmillä.

Tunnistettuja mikrobikantoja ja niiden vaikutuksia metalleihin testataan ja tutkitaan tarkemmin Suomen Akatemian rahoittamassa MoPoW- hankkeessa.

Julkaisut

Kiani S., Lehosmaa K., Klöve B., Ronkanen A-K., 2022. Nutrient removal of mine contaminated water in novel hybrid bioreactor with floating hook-moss (Warnstorfia fluitans) in Arctic condition. Ecological Engineering. 177: 106562.

Postila H., Heiderscheidt E., Korhonen A., Lehosmaa K., Nilivaara R., Ronkanen A-K., Ruotsalainen AL., Visuri M., Wäli P., 2021. Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut arktisten valumavesien typen ja raskasmetallien puhdistamiseen. HybArkt-hankkeen loppuraportti. SYKE.

Keksintöilmoitukset

Lehosmaa K., Pirttilä AM., Rashid U., Koskimäki J., Ahonen H.K., Baruah N., Ruotsalainen AL., Wäli P., 2022. Nevasirppisammalen mikrobikumppanien hyödyntäminen metallien talteenotossa. Invention disclosure, University of Oulu, OU22003

Lehosmaa K., Ruotsalainen AL., Wäli P., Kiani S., Ronkanen A-K., Postila H., Pirttilä AM., 2022. Nevasirppisammal raskasmetallipitoisten valumavesien biopuhdistajana. Invention disclosure, University of Oulu, OU22001

Lehosmaa K., Adebayo A., Kiani S., Ruotsalainen AL., Pirttilä AM., 2022. sammalen kasvatuksen optimointi kontrolloiduissa olosuhteissa. Invention disclosure, University of Oulu, OU22002