Kriisiajan viestintä ja sen haasteet digitaalisissa medioissa

Jenna Saarni tutkii väitöskirjassaan mediakäyttäjien asenteita koronapandemiaa kohtaan sekä tiedon kiertämistä verkkouutisissa ja sosiaalisessa mediassa.

Väitöstutkimuksessani tarkastelen kielenkäytön näkökulmasta koronapandemiaan keskittyvää kriisiajan viestintää suomenkielisissä verkkouutisissa ja sosiaalisessa mediassa. Tavoitteenani on selvittää toisaalta miten eri mediakäyttäjät asennoituvat maailmanlaajuiseen terveyskriisiin, toisaalta miten nämä asenteet sekä pandemiaa käsittelevät ajankohtaiset uutiset ja disinformaatiota levittävät valeuutiset kiertävät digitaalisissa medioissa. Tarkastelen myös millaisia mielikuvia erilaiset asenteet muodostavat pandemiasta.

Ihmisten asenteita pandemiaa kohtaan on aiemmin tutkittu esimerkiksi kyselyaineistojen avulla. Tässä tutkimuksessa tarkastelen pandemiaviestintää ja mediakäyttäjien siihen liittämiä asenteita suoraan heidän kirjoittamiensa tekstien kautta. Asenteet myös vaikuttavat muun muassa valeuutisten syntyyn ja tiedon kiertämiseen eri alustojen välillä. Aineistoni sisältää valtamedioiden uutisartikkeleita, niiden kommenttipalstoja sekä tviittejä. Hyödynnän tutkimuksessani poikkitieteellisiä näkökulmia, kun yhdistän laadulliseen diskurssintutkimukseen tekstinlouhinnan ja kieliteknologian menetelmät. Teen aineiston keräykseen ja käsittelyyn liittyvää yhteistyötä TurkuNLP-kieliteknologiaryhmän kanssa.

Tutkimuksesta saatuja tuloksia voidaan hyödyntää kielen- ja viestinnäntutkimuksessa sekä kriisinhallinnassa tuleviin kriiseihin valmistautuessa. Tutkimuksen tuoman tiedon valossa ymmärrys mediakäyttäjien asenteista ja tiedon kiertokulusta kriisin aikana laajenee, mikä mahdollistaa ihmisten ja yhteisöjen huomioimisen entistä paremmin.

Toteutan väitöstutkimukseni Turun yliopiston Utuling-tohtoriohjelmassa, digitaalisen kielentutkimuksen oppiaineessa. Koneen Säätiö rahoittaa hanketta 2023–2026.