Antiikin draamojen käännöshanke 2015–2019

Hankkeessa suomennetaan aiemmin suomentamattomia antiikin draamoja, tragediaa ja komediaa. Sen tuloksena on syntynyt tähän mennessä kaksi suomennosnidettä: Sofokles (2018) ja Euripides (2020), kustantajana Teos-kustantamo.

Niteissä on suomennettuina yhteensä kymmenen aiemmin suomentamatonta antiikin Kreikan tragediaa. Suomennosniteisiin saatiin teatterialan ammattilaisten (Esa Kirkkopelto sekä Heta Reitala ja Timo Heinonen) johdantoesseet.

Suomennosryhmän jäsenet valmistelivat hankkeen aikana suomennoksia myös tuleviin niteisiin. Suomennosryhmään saatiin myös lisää väkeä, kuten Tommi Nuopponen (Sofokleen Aias) ja Sami Jansson (Plautuksen komedioita), jotka ovat työskennelleet toisilla rahoituksilla.

Draamojen suomentamisesta järjestettiin kaksi kollokviota: lokakuussa 2015 (tragedia) ja lokakuussa 2021 (komedia) sekä Teatterikorkeakoulussa kaksi tragediaan liittyvää työpajaa Katariina Nummisen johdolla maaliskuussa 2017. Lisäksi hankkeen jäsenet ovat pitäneet esitelmiä, antaneet haastatteluja, esiintyneet kirjamessuilla ja radiossa sekä kirjoittaneet aiheesta erityyppisiin julkaisuihin.

Hanke toteutui suhteellisen hyvin – vastaanotto (arviot, kollokviot ja työpajat) ovat olleet positiivisia. Hankkeen jäsenet ovat solmineet kontakteja teatterin kenttään ja teatterin tutkijoihin. Yhteistyö – ryhmäläisten keskinäinen suomennosten tarkka kommentointi – on syventänyt näkemyksiä suomentamisesta. Sen sijaan julkaisusuunnitelma on venynyt kustantajan tuotannollis-teknisten tilanteiden vuoksi eikä antiikin draama ole kokenut toivottua renessanssia Suomen näyttämöillä (vielä).

Tälläkin hetkellä koronapandemia vaikuttaa edelleen teattereiden näytöksiin – jonossa on runsaasti ensi-iltoja. Näin ollen korona mahdollisesti vaikeuttaa tämänkin hankkeen jatkonäkyvyyttä teattereissa.

Lisäksi draamojen suomentaminen taustaesseineen on kokeneiltakin suomentajilta vaatinut enemmän aikaa kuin hankebudjetissa arvioimme. Hanke – draamasuomennosten julkaiseminen – jatkuu, vaikka hankkeen rahoitus on päättynyt. Plautus-nide on tulossa keväällä 2023 (Arto Kivimäki ja Sami Jansson), ja Aristofanes (mukana myös Maarit Kaimio, Erkki Sironen ja Tommi Nuopponen), loput Euripideen suomentamattomat draamat (mukana Nuopposen lisäksi Kalle Korhonen) sekä toinen Plautus-nide ilmestyvät seuraavina vuosina.