Saaren kartanon yksilöresidenssipaikat vuodelle 2022 (11.6.2021)

Koneen Säätiö myönsi 26 yksittäiselle taiteilijalle ja työparille kahden kuukauden työskentelyjakson Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin vuodelle 2022.

Selaa arkistoa

FM Riikka Ala-Hakula 5 000 € Esseevalikoiman kirjoittaminen

Henkilökohtainen on poliittista esseistiikassa, mutta niin on myös tradition ja verkostojen merkityksen tunnustaminen. Haen residenssiä esseevalikoiman "ZOO" kirjoittamiseen, joka koostuu kuudestatoista tekstistä, joista osa on pitkiä tekstejä ja osa miniesseitä. Esittelen valikoimassa eri esseelajeja ikään kuin eläintarhan eri eläimiä esitellään.

Teoksen "ZOO" lähtökohtana on antropologi Marilyn Strathernin ajatus: "sillä on merkitystä, millaisten ideoiden pohjalta lähdemme luomaan uusia ideoita". Minusta on tärkeä pohtia keiden kanssa ajattelemme, kun teemme kirjallisia teoksia. Samalla tiedostan, että ajatteluni perustuu siihen minkälaisten ihmisten, rakenteiden ja ekosysteemien kanssa olen vuorovaikutuksessa, kun elän ilmeisen hauraaksi paljastuneessa elinympäristössä.

Yhdessä ajattelun näkökulma on harvemmin ollut esillä suomalaisessa esseistiikassa, koska keskustelu perustuu usein esseetä kirjoittavan henkilön räväkkyyteen. Haluan tämän sijasta kirjoittaa teoksen, jossa keskiössä olisi Donna Harawayn ajatteluun nojaava verkostoihin, kytköksiin ja inkluusioon perustuva feminismi. Antirasistinen näkökulma on minulle liittolaisen roolissa tärkeä. Mietin työprosessissa, voisiko esseistiikka olla kiinnostavaa myös solidaarisuuden ja keveyden kautta.

Minua ovat aina kiinnostaneet sanat ja asiat, eläimet ja kasvit, mielikuvitus ja teknologiat enemmän kuin yksilöllisyys. Samoin minua kiinnostaa esseetä kirjoittaessa minuuksien moninaisuus, millaisia rooleja ihminen voi ottaa ja se miten ihminen määrittyy kuvittelukykynsä kautta. Ihminen voi leikkiä tekstissä nisäkästä, diivaa, noitaa, kyborgia ja tietojärjestelmän glitchiä. Haluaisin kirjoittaessa siirtyä mereen, kallioon, taivaaseen, tekstiin, liikkuvaan kuvaan, internettiin tai musiikkiin. Teen moniäänisiä esseitä, jossa kirjailijayksilön maku ja elämä eivät ole tekstin lähtökohta. Tämän sijasta kirjallisen mielikuvituksen monipuolinen käyttö on kirjoittamiseni lähtökohta.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Educator Ali Balighi 6 000 € Migration inside (an Opera in one scene for a Soprano and a Tenor - electroacoustic ensemble)

Music is not limited to an area, thanks to technology, every one can listen music everywhere, but language is a restriction for listeners. People always listen to pop, rock or classical music without understanding lyrics. They would prefer to make a story with listening to music on their mind, as I did when I was a child. As a result, I made a decision for making contemporary music for singers not with a special language, for instance, I wrote a piece for three Sopranos and Fixed Media which won the third place in Reza Korourian Composition Competition in 2020 and it was played in the forth Tehran International Electronic Music Festival (TIEMF 2021). In this music, I tried to make a connection between language from a sense point of view and fixed media as a musical atmosphere. The relation between sopranos parts is based on rhythm, counterpoint movements, non meaning words and alone letters which help listeners to make thier story and this music can fire listeners' imaginations.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Poet Yolanda Castaño 7 200 € “Poética e Economía. Vivir do poema non é vivir do conto”. (Poetics and Economy)

Literature is one of the culture heritages that makes the most towards the construction of a national identity. State and community later press home this identity’s advantage, but writers contribute to it in a very individual and private way. Regarding this culture heritage, poetry still plays a prominent role. However, the romantic legacy keeps on placing the poetic exercise at the margins of cultural production in the contemporary economic context. In the Spanish and Galician environment, consequences of this traditional thought force poets to develop his/her job far from creative writing grants, without any help and leaning on a poor market or else pushing their artistic work into a subordinate position. This proves that creative writing is lately tending to let the means of production on middle-class hands, if only they can assume its amateur nature. What kind of strategies of professionalization can writers follow nowadays, and what would they mean within the current economic configuration? Can poetry survive in capitalism? Out of it? Can it do it using the fissures of system?

I would use the first 1 to 2 weeks for research. Then, I will combine portraits and chronicles out from my own experience, stylized in a creative way or featured under an artistic gaze, in order to reveal what kind of values are institutionalized. Thoughts, conclusions but also the proposition of strategies that poets should try in order to strengthen their sector and develop it would complete a literary project that combines report, politics, creative writing and economic analysis.

Poetry and economy are two fields that is hard to see together. I would like to try to break those prejudices combining both fields from a philosophical point of view. The result will be a creative essay mixing poetic thought (close to philosophy but even more transcendent, coloristic and evocative) and economic analysis in a shocking, original and groundbreaking way.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Soohyun Choi 6 661 € Re: Dear R

‘Re: Dear R’ is a collaborative project with five people from diverse background, having an individual email correspondence with me while they pretend to be an artist, R. This act of exchange offers an opportunity for varied group of people to meet and share their life in an unique way of playing an artist, where they could explore their identities by becoming and creating a fictional character.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Writer, Artist, Bodyworker Laressa Dickey 6 130 € Timebody: experiments in embryological perception

I propose to do artistic research for a performance work tentatively titled Timebody. The project will be based on somatic experiments around embryological theory, daily work with embodied anatomy, improvisation and language making, putting that work and research in the studio space, as well as in the nature around Saari.
I want to develop new approaches (scores, forms) to what embryologist Jaap van der Wal calls the body as “being a performance in time,” a radical settling into relationship with the world.

I will use somatic research to explore the concept of time in the day, in nature, in one's body. Two months would give me time to see changes in light, in surroundings, time to follow a cycle of unfolding, time to experiment with embryological time and daily experiments in somatic research. How does this research accumulate, what does it evolve into, and what becomes visible/readable to an audience? At the end of the embryological development, usually we have a small person who enters the world and develops over a life cycle. What would emerge during my time at Saari, related to embryological time and timing?

I propose that embryological forces of our beginnings are still alive in our bodies, informing our organization of body/mind, influencing our timing, our sense of ourselves in the world. My project is a sensory study of observation, somatic experiments, documentation, and creative response. The following questions interest me:

· How to make a public when sharing/translating deep internal process?
· What are the choreographic possibilities suggested by the embryo? How does the relationship to ongoing forms unfolding and ever-changing in time relate to art-making?
· What arises between choreographed/set processes and internal, unconscious ones?
· How to make work from somatic practice that respects aesthetic quality?
· What is the role of imagination and performance as a basis of crisis response?

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija, tohtoriopiskelija Miklos Gaál 5 000 € Kuvataiteen tohtoritutkimus: romanttinen ironia taiteellisena ja filosofisena asenteena

Taiteellisen väitöskirjatutkimuksen vertailukohta on Jenan varhaisromantiikan taidefilosofian romanttinen ironia. Tutkimus on yritys ymmärtää romanttinen ironia progressiivisena asenteena ja tulkita sitä taiteellisessa muodossa tässä päivässä.

Vertaan aihetta nykytaiteen tavoitteisiin ja keskusteluihin ja tulkitsen sitä suhteessa visuaalisiin taiteisiin. Olen kiinnostunut ristiriitojen ilmentämiseen perustuvan filosofisen suhtautumistavan omaksumisesta ja sen suhteuttamisesta taiteelliseen sekä kirjalliseen muotoon. Tarkoitus on tuoda esiin tapoja, joissa erilaiset taiteelliset traditiot, filosofiset lähestymistavat kommunikoivat keskenään eri aikakausien välillä. Tarkoitus ei ole kertoa mitä tutkimusaihe, Jenan esimodernin taidefilosofian romanttinen ironia, on vaan tuoda esille muotoja ja tulkintoja, joissa sen käsitys taiteesta ilmenee myöhemmän ajan taiteen kanssa.

Residenssin aikana keskityn tutkimusaiheen taiteelliseen artikuloimiseen taideteosten muodossa sekä kirjalliseen hahmottamiseen. Työstän useista erilaisista teoksista koostuvaa kokonaisuutta, joiden kautta tutkin mahdollisuutta esittää romanttisen ironian ydin ja tulkita sitä moninaisten vaihtuvien näkökulmien sekä esittämistapojen yhdistelmillä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Performance creator and researcher Maria del Carmen Gutiérrez Castro 11 991 € COLLAGE SUDAKA - BODILY NARRATIVES IN TRANS-FORMATION. Imaginaries in tension from the exotic to the anti-colonial

I am a Peruvian performance maker, researcher and feminist activist. My work centres the body in symbolic actions that tackle urgent political issues. My creative research articulates a fluid conceptual and theoretical frame with practical collaborative explorations.
At the Saari Residence I will collaborate with Jorge Baldeón, interdisciplinary Peruvian artist, on a “Temporal Sensitive Research Laboratory” (TSRL) framed by our personal approaches to colonial representations of bodies “from the South” present in Western visual cultural products.
We come from a fragmented society that rapidly switches from economic booms to terrible crises, from democracy to coups. We are a consequence of all those diverse layers and our practices are a collage of different disciplines and languages that arise after contexts of “emergency”. This creative methodology is based in both, theoretical research and practical interdisciplinary explorations and exchanges, that lead us to the following creative states.
This Residence will give us the opportunity to deepen into the laboratory (TSRL) methodology and take it to a more complex level. Jorge and I will be living and working together during two uninterrupted months, “isolated” in a geographical territory that is totally distant from ours. In this time-space, we will immerse completely in research, creation and experimentation by interrogating visual imaginaries that portray the cultures we feel part of. This interrogation process is critical but also sensitive. It combines personal perceptions with artistic tools from performance, visual arts and audiovisual and feminist anti/de-colonial community principles of Abya Yala. We will perform at least four creative experiments and generate material for a mixed media archive/collage. This doesn’t intend to be a final product. However, possible future outcomes of this process are interdisciplinary performances and audiovisual products, as well as written and oral practice-based reflections

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataitelija (AMK) Laura Halonen 11 000 € Sidonnan, tanssin ja kuvataiteen yhdistäminen sekä vuorovaikutuskeinojen jalostaminen

Shibari (Japaniksi sitoa) on Japanista lähtöisin oleva taiteen muoto, jossa ihmistä sidotaan ja tämän liikkumista rajoitetaan köydellä.

"Acts of Empathy" on performanssiprojekti, jonka viitekehys on shibarisidonnassa. Projektin tarkoituksena on tutkia, miten tanssitaiteilijan ja kuvataiteilijan kokemus- ja näkemysmaailmat voivat limittyä sidonnan tapahtumassa eli sessiossa niin, että sessio voidaan nähdä sekä tanssiteoksena että kuvataiteilijan luomisprosessina. Sidonnat ja liike ottavat performanssissa tilaa sekä maan tasolla että irti siitä kun sidottavan keho nostetaan köysien varassa ilmaan.

Haemme Saaren kartanon residenssiin saadaksemme rauhalliset puitteet tutkia köyden, painovoiman, ihmiskehon ja -mielen sekä vallitsevan ympäristön yhteyttä ja keskinäistä tanssia. Työskentelymme keinoja ovat muun muassa keholliset ja liikkeelliset harjoitukset, yhdessä lukeminen ja keskustelu sekä ympäristön moniaistillinen havainnointi.

Olemme kiinnostuneita syventämään performatiivista työskentelyä niin, että työskentelyn metodista muotoutuu läsnäolon ja autenttisen itseilmaisun kanava, jossa hetkessä nousevilla tunteilla ja reaktioilla on lupa näkyä ja tuntua. Rikkinäisyys, häpeä, epätasapaino, aukeaminen tai hymy. Se mitä hetkessä on läsnä, tunnistetaan olemassaolevaksi. Empatia tässä kontekstissa on myötäelämisen kyky, jonka avulla voi päästä lähelle toisen kokemusmaailmaa ja kannatella sitä.

Painotamme työskentelyssä turvallisempaa tilaa ja haluamme laajentaa yleistä käsitystä shibarisidonnasta, jonka mukaan sidonta nähdään usein vain eroottisena BDSM:n menetelmänä. Työskentely shibarin viitekehyksessä tarkoittaa meille sitä, että tuomme esiin sidonnan potentiaalin kehotyöskentelyn ja taiteellisen ilmaisun keinona, jota määrittää taiteellisen tekemisen intentio.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MFA Kavachi Kavachi 5 000 € We Welcomed The Quests Together

I vacuumed the house
He mopped the floor
I took the trash out
He cooked for me and
I washed the dishes
He cleaned the bathroom
I wiped the window and
He put up the curtains
I washed the sheets
He made the bed
I set the alarm
He turned off the bedside lamp
I scratched his back
He made a coffee
I read a poem
He watered the plants
I changed the water in the aquarium
He did the laundry and
I hung up the laundry
He hammered a nail in the wall
I hung a painting
He ironed my shirt
I repaired a hole in his t-shirt
He turned on the radio
I cut his hairs
He cut mine
And
We welcomed the guests together.

The above text came out during my quarantine. Because of the pandemic, I spent more time at home and this quarantine process allowed me to question the daily activities at home in terms of art-making.

During the lockdown, we may all more realize how much labour goes into running a household. The text, addressing domestic activities, which occupy our daily life at the home, question the division of labour for couples and gender roles.

At Saari, I want to connect with local LGBTQ couples and discuss domestic activities with them. I plan to hear their stories about domestic labour at home and try to collect some second-hand clothes and fabrics from them. In the end, I intend to reflect these stories on the collected textile materials by sewing them together with the above text.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Suomentaja Emmi Ketonen 5 000 € Alejandra Pizarnikin runojen suomentaminen

Suomennan argentiinalaisen runoilijan Alejandra Pizarnikin runoutta. Tarkoituksena on julkaista kattava valikoima Pizarnikin tuotannosta, jota ei ole aiemmin ollut saatavilla suomeksi. Suomennoksen julkaisee Kustannusliike Parkko.

Residenssijakson aikana tutustun Pizarnikin runotuotantoon, valikoin suomenkielisen lukijan kannalta runoilijan kynänjälkeä parhaiten kuvaavat runot ja teen varsinaista suomennostyötä.

Koska runoilija on suomenkieliselle yleisölle melko tuntematon, tarkoituksenani on samaan aikaan valaista Pizarnikin teoksia ja henkilöhistoriaa artikkelilla, joka julkaistaan joko suomennosvalikoiman yhteydessä tai erikseen.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Visual artist Dimitra Kondylatou 5 000 € Shallow Spring

Shallow spring (working title) is a research project that will investigate, through the moving image, the social, environmental, corporeal, and aesthetic aspects of thermal tourism. Thermal tourism, one of the first forms of tourism, has changed over the years, along with the perception of healing. Thermal baths, initially prescribed as a medical cure, are now perceived as part of the leisure and wellness culture. This change is aesthetically and administratively imprinted in the infrastructures built around thermal springs. This research will go through the environmental and social dimensions embedded in healing spa practices. It will do so by evenly scrutinizing thermal spas invaded by the tourism industry, as well as those that are in a state of limbo and decline. In these places, the project will seek and trace stories that connect politically and physically the body to nature, culture, and people.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Esitystaiteilija, väitöstutkija Tuomas Laitinen 6 000 € Taiteellisen väitöstutkimuksen kommentaarin kirjoittaminen

Taiteellisessa väitöstutkimuksessani luonnostelen esityksellistä teoriaa yleisöstä ja sen seurauksista. Mikä yleisö on? Mikä on sen kollektiivisen ruumiin merkitys? Millainen on pandemian jälkeisen ajan yleisö? Työstän väitöstutkimustani Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa vuosina 2017–2022.

Tutkimuspraktiikkani keskiössä ovat valmistamani esitystapahtumat, joissa näyttämö jätetään tyhjäksi ja yleisön huomio käännetään kohti itseään. Yleisö on tällöin läsnä sekä tutkittavana ilmiönä että sen tarkastelijana, kutsuttuna ajattelemaan yhdessä. Praktiikkani on kehittynyt taiteellisen ja parataiteellisen kenttätyön myötä vuosina 2017-20. Sen pohjalta valmistan kaksi taiteellista osaa sekä kommentaarin. Teen tutkimusta kaksikielisesti: suomeksi että englanniksi. Työ sijoittuu taiteellisen tutkimuksen, performanssifilosofian ja esitystaiteen kehyksiin.

Tutkimukseni ensimmäinen taiteellinen osa Yleisön luenta esitettiin marraskuussa 2020. Esitys ehdotti eräänlaista yleisön teoriaa. Tutkimuskysymykseni oli: mikä yleisö on? Helmikuussa 2022 ensi-iltaan tuleva toinen taiteellinen osa, Yleisöruumis, on ajankohtainen ja poliittinen. Esitys käsittelee yleisöä vuonna 2022; pandemian, ja sitä kehystävien yhdenvertaisuuden ja ympäristökriisin kysymysten, muuttamassa maailmassa.

Kommentaari on taiteellisille osille rinnakkainen osa, joka perustelee tutkimuksen toteuttamistapaa ja tavoitteita suhteessa alan muuhun tutkimukseen ja käytäntöihin. Maaliskuussa 2022 aloitan digitaalisen, monimediaisen kommentaarin rakentamisen Research Catalogue (RC) -verkkoalustalle. Kommentaari koostuu esipuheesta, kenttätyön dokumentaatiosta, taiteellisten osien kommentoiduista dokumentoinneista sekä jälkisanoista. Kommentaarin on tarkoitus valmistua vuoden 2022 aikana.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteen maisteri Heidi Lampenius 6 000 € Hyönteiskatoa käsittelevän teoskokonaisuuden suunnittelu ja toteutus

Toteutan teoskokonaisuuden, joka käsittelee hyönteiskatoa. Laajemmassa perspektiivissä teos kertoo yhdessä elosta, symbioosista; olemme kaikki osa kokonaisuutta ja kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Hugo Llanes 5 000 € I don’t have to speak to make myself understood - (El Panadero) The baker

From all the kinds of food, bread is among those which have a major significance, and symbolic meaning in every culture and civilization.

I am interested in continuing to explore my practice within the field of food and its potential meanings in artistic discourses.

Growing up in Mexico - where bread has extensive roots and links to ancient rituals, colonization, and modernity -has led me to develop an interest in exploring Pan de Muerto (“bread of the dead”), as a central focus of my project.

One popular theory of the origin of Pan de Muerto links it to the religious practice of sacrifice in Mesoamerican cultures. According to this theory, the Aztecs selected a young woman as a sacrifice to thank the gods for a good harvest. They would take her heart out when she was still alive and cover it in amaranth seeds for the priest to eat.

The Spanish friars used some symbols from the pre-Hispanic religion to induce the conversion of the indigenous to Christianity by exchanging the whole sacrifice ritual for bread with similar shape and color to represent the idea of the Eucharist.

This is how they make the first bread of the dead with wheat, and decorated with red-pigmented sugar in allusion to the blood offered in rituals.

Bread is not associated only with spirituality and the afterlife, however. Even in antiquity, the production of bread was associated with procreation. The process of loading, baking, and unloading the oven parallels copulation, pregnancy, and childbirth.

Reflecting on the diaspora of food and how it could travel around the globe loaded in meaning made me think of mixing these two interesting aspects: the creation of life and then death, by giving birth to a series of figurative/erotic/ancient-prehispanic style bread sculptures.

Using methods of baking I will be sculpting-baking at the residency as well as sketching, documenting the different processes to finally offer and share the edible sculptures to the residents as an artistic gesture.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Eva Müller 5 000 € Class anxiety

My project is a Social thriller in form of Comic book. I am planning a story, that deals with class and gender opression. To augment these instances of opression in society, I want to use elements of suspense and horror.
The setting of the book plays a big role. It is set in a garden plot colony at the edges of Hamburg, one of the richest cities in Germany with a huge gap between the rich and poor.
In the beginning of the 19th century these garden colonies were build to counteract hunger and poverty.
Later on these gardens were still mostly rented by the working class, who lived in small apartments inside dense multi-storey apartment buildings in the cities.
Recently gentrification also found its way into these garden colonies. They prieces of the garden parcels climb up. More and more parcels are now occupied by young urban professionals and upper white middleclass. During the Covid 19 pandemic this process got even boosted. The working class gets expelled.
In my book a woman, Sara, is invited by an old friend to a birthday party in a garden colony on the edges of Hamburg. Sara is an artist and not very succesfull, measured by the standards of our capitalist society. The old friend, Emma, who she knows from kindergarden times, is now a succesfull hip urban professional with a picture book family. The party is full of Emmas picture book friends. Sara knows no one there, except her girlfriend, Djamila, that she brought to the party. In the course of the day a horror situation for Sara and Djamila arises there. The horror consinst mainly of sexism, homophobia and class differences.
At the moment I am in the midst of finishing a book, so this project is new. At the residency I can still immediately start drawing, because during this year I want to do a lot of research and writing for "Class Anxiety". The book will be aproximatel between 150 and 250 pages long. I want to use the time of the residency to define the style of the book and draw the first chapters.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taiteen maisteri Niko Tii Nurmi Sipiläinen 5 000 € Taiteellinen työskentely

Kirjoitan ja koodaan residenssijaksolla sähkökääröä. Sähkökäärö käsittelee muodollisesti ja sisällöllisesti internetissä esitettävän sähköisen kirjallisuuden mahdollisuuksia. Sähkökäärö on taidenäyttely kirjan muodossa joka koostuu kuudesta itsenäisestä teoksesta tai luvusta, jotka muodostavat keskenään eheän kokonaisuuden. Teoksen englanninkielinen versio Escroll (vastineena sanalle ebook) ilmestyy osoitteessa nikotii.online/escroll vuoden 2023 jälkipuoliskolla luku kerrallaan kuuden kuukauden aikajänteellä. Teoksesta ilmestyy myöhemmin kokonaan uudelleen suomeksi kirjoitettu versio nimellä Sähkökäärö.

Sähköinen kirja muistuttaa valokuvattua kirjaa, mutta sähkökäärö on olemassa ensisijaisesti sähköisessä olomuodossa. Sen muoto määrittyy sen mukaan mikä kaikki on sen koodaamisen/kirjoittamisen hetkellä internetissä mahdollista eikä sähkökirjojen tapaan sen mukaan mitä pystyi kohopainon keksimisen aikaan painamaan paperiseen kirjaan.

Sähkökääröni jakautuu kuuteen pienempään itsenäiseen kokonaisuuteen, joista jokainen käsittelee jotain tiettyä kirjoittamisen tai kirjapainotekniikan piirrettä. Se alkaa sähköistä kirjaa muistuttavana, mutta muuntuu luku luvulta paremmin julkaisuympäristöönsä eli internetiin sopeutuneeksi. Käärö päätyy lopulta muotoon jota on mahdotonta toisintaa painettuna julkaisuna ja joka on täten lopullisesti sähköisestä kirjasta erilliseksi kehittynyt, uusi kirjoittamisen/koodaamisen muoto: sähkökäärö.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Composer, performer, reseacher Pia Palme 6 000 € With [Saari]. Taking further steps towards an ecosystem in music

During the residency, I want to weave together composition, artistic research, writing and performing in the most inclusive sense (adding further disciplines as I go along), in order to make a meaningful statement on music as an ecosystem. In the title, the preposition ‘With’ describes this work: it points to the complexity of the relationships I face in my practice and in collaborations. Rather than separating the various disciplines and processes, I want to practice them in parallel. In this way, I can observe how the disciplines and activities interact and interfere with each other. For an exploration into musical ecosystems this is essential: ecology must investigate the interrelationships between the artistic and more reflective practices, and their fields of observation. Listening and composing are at the core of what I do as a composer and musician, with all other activities assembling around that centre. In addition, I want to communicate with the people at the residency as much as possible. Over the last years, this personal mode of ‘polyphonic’ working has proved successful, it comes natural to how I live, think, and work. It is not only the professional environment which has an influence; it is the environment in its entirety which interacts with my practice and vice versa. Again, the word 'with' describes this interaction most precisely. My practice and my process interact 'with' the entire situation and community: the landscape, the people and culture plus manmade technologies, the terrain (including plants, animals, the ground, earth and rocks). Music and research grow and evolve 'with' each other and with the environment. Exactly this is what drives my practice, and what I want to explore in depth, during the residency.

For the Saari Residency, my plans are to
- compose a new piece
- write a collection texts
- develop performances
- include other disciplines without hesitation
- interact with the entire environment and the people present.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist jörg piringer 6 000 € Writing through

As a text/sound artist and poet, I'm searching for new ways to reflect on and write about the world I am living in. So in order to challenge myself, I am working on specific methods to find new perspectives on familiar as well as new surroundings. Those could be concepts for writing, ideas for social interactions, listening exercises, Debordian dérive, (digital) information technologies, etc.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

KuM Anu Raatikainen 5 000 € Tutkiva ja suunnitteleva työskentelyjakso valon parissa

Viimeaikaisissa teoksissani valo on yhdistynyt teräsveistoon ja piirustuksiin luoden teollisilla, teknologisilla ja orgaanisilla tunnuilla ja viittauksilla leikkiviä olentoja ja piirustuksia. Minua kiinnostaa erityisesti erilaisten organismisten viittausten syventäminen ja tarkentaminen teoksissani. Haluan löytää tietoa erilaisten kasvien ja eläinten reagoinnista valoon ja kehittää tapoja siirtää nämä löydökset uusiin teos- ja materiaalikokeiluihin.

Liikun kartanoa ympäröivässä luonnossa tehden kokeiluja ja prototyyppejä valon kanssa ja luonnostelen luonnossa tekemieni havaintojen pohjalta uusia teosmuotoja. Työskentelen valon, kuvanveiston tekniikoiden, piirustuksen ja mikrokontrolleritekniikan keinoin.

Etsin myös tapoja tehdä teoksista omavaraisia sähköntuotannollisesti, sekä kehittämään niistä luonnonympäristössä toimivia. Tämä vaatii selvittämistä, miten valon muutokset vaikuttavat herkkään luonnonympäristöön. Kartoitan residenssissä erilaisten valojen vaikutusta luonnon organismeihin etsien tietoa ja lukien.

Voiko esimerkiksi puun ympärille kietoutunut herkkä veistos ilmaista kasvissa tapahtuvia syklejä hienovaraisten valomuutosten avulla? Mitä tapahtuu, kun luonnonympäristössä valaistaan pieni kohta yöksi, miten kasvit ja eläimet reagoivat? Onko mahdollista löytää symbioottisia keinoja, joilla valoa energianlähteenään hyödyntävät teokset kommunikoivat tai luovat jotain yhdessä luonnon tapahtumien kanssa? Haluan kurkottaa residenssijaksolla valon avulla kohti uusia oivalluksia ja utopioita.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Teatteritaiteen maisteri Hanna Rajakangas 6 000 € Rakennan ääniteknologisia välineitä, joiden avulla tuon ihmisäänen paralingvistisia ominaisuuksia kuultavaksi ja tutkin ihmisäänen fenomenologista vaikuttavuutta.

Tutkin oman äänenkäytön ja fenomenologian yhteisesti tuottamaa vaikuttumista. Tutkin ihmisäänen paralingivista ainesta taiteellisesti käsiteltävissä olevana materiaalina ja tuon sen kuulohavainnon etualalle rakentamieni ääniteknologisten välineiden avulla.

Teknologiset välineet tässä tarkoittavat lähinnä mikrofonin ja esiintyjän/ääntelijän itsesäädeltäviä, aika- ja tapahtumasidonnaisia käyttöliittymiä. Tavoite on rakentaa äänen tuottajalle hyvä kuunteluolosuhde, jonka kautta hän pystyy tuottamaan äänellistä materiaalia ja ohjaamaan teknologisten välineiden avulla äänen parametreja sekä ominaisuuksia haluamaansa suuntaan. Esiintyjä/ääntelijän toiminta ohjautuu kehämäisessä prosessissa, jossa äänentuottaminen, kuuleminen ja vaikuttuminen synnyttävät sykettä ja impulsseja toinen toisiinsa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

filmmaker/comedian Roxana Sadvokassova 5 000 € Prodigal Daughter

The idea for residency is to work on a feature script. Prodigal Daughter is a debut feature with strong roots in family drama supported with visceral poetic symbolism of art house horror.
A girl grows up in an insulated matriarchal family headed by an authoritarian Grandmother who has a traumatic past of her own. The family is hermetic and rigid, everyone has a role to play. Fearful of their practices, unwilling to be the heir, the girl - now a young woman - flees covering her tracks. She tries to build a new life and finds support in a few people sharing some details of her past. After her exit, the family system collapses, unable to cope with the “betrayal” Grandmother snaps and devours other family members turning into a creature made of fused bodies and limbs - all family members bound by mindless suffering and rage. There is a bleeding gaping wound on the monster's body - a part missing, and the sentient beast of many heads & voices starts the chase with the goal to return the prodigal daughter home. After the monster devours her friends who now voice her worst thoughts, she gives in to her guilt & shame over leaving the family and is devoured and turned into another body helplessly protruding from the side of the monster. Once fused, she ends up in a shared limbo space created by the complete fusion of family members’ consciousness - an agonizing shapeshifting fantasy of a happy home. The protagonist will either stay there or will find it in her to confront and get herself out without the help of a savior.
The movie explores the concept of family enmeshment, its roots in generational trauma and the struggle of an individual from such a family to separate and enter emerging adulthood. The film will also touch upon generation gap and internalized misogyny. Now, this project is in the conceptual stage as I’m preparing my stand up solo. Prior to Saari I will conduct research and draft an outline that will give more clarity by the time I hope to be in residence.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Writer, playwright, theatre-maker Birnir Sigurdsson 6 283 € Drops

The book Drops (Dropar in Icelandic) is a novel of the climate fiction genre. It revolves around a lineage of Icelandic/Australian people from the winter of 1918 iceland until a wildfire season in Australia in the present. The book currently includes 8 characters that represent different influences and mindsets that affect climate change. There within is a matriarchal pilot, a hard fighting scientist, stubborn oil CEO, an arsonist and a young climate activist.
Each person will be the protagonist of their own chapter and their stories will intertwine and affect each other.

Work methods
During the last year I have been creating a process around this specific work. I have been reading climate science, making glossary and figuring out how ideas presented in the articles would be able to fit the narrative. I have been looking into which ideas and mindsets are important to implement for the creation of hope and action in our society. I have also been selected by the association of young climate activists to, during three months in the summer of 2021, create an information manual of climate change and activism for young people in collaboration with Tinna Hallgrímsdóttir, which will also contribute to the process of writing the book.

Timetable
I began writing the book in the spring of 2020 and have been writing and reading around the subject intermittently between theatre projects since then. In 2020 I received three months grant from the Icelandic artist salary fund and did a residency in Stykkishólmur. I will be able to focus on writing for at least three further months in 2021 and I intend to use the Saari residence to finish the first draft of the book.

Artistic vision
The book is based in activism, specifically around the ideas of creating narratives and stories that can help in guiding in the combat against climate change. The question I ask regarding the stories is "what does the story do?" and "how can it change or expand existing ideas about climate change?"

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija, AMK Siiri Viljakka 5 000 € REKKIS-sarjakuvan kuvakäsikirjoituksen ja näytesivujen piirtäminen

REKKIS-sarjakuva kertoo butchiudesta eli maskuliinisuuden kokemuksista, kun sukupuolena on muu kuin mies. Sarjakuvan kuvitukset ovat oodi sateenkaarivähemmistöön kuuluvalle yhteisölle. Kuvituksissa haastan perinteisiä naiseksi oletettujen kauneusihanteita ja nostan jalustalle butchit, jotka ovat normaalisti valtakulttuurissa unohdettuja, inhottuja tai pilkan kohteena.

Suomeksi butch-sanalle ei löydy helppoa käännöstä. Lähin suomenkielinen termi on rekkalesbo eli ”rekkis”, joka on maskuliinisesti käyttäytyville tai näyttäville lesbonaisille osoitettu haukkumanimi. Totuus butchiudesta on kuitenkin monimutkaisempi, sillä kaikki butchit eivät suinkaan ole lesboja, naisia tai aja rekkaa.

REKKIS-sarjakuva luo butchiuden sisä- ja ulkopiiristä tulevalle katsojalle ikkunan maskuliinisuuteen naisten ja muunsukupuolisten identiteeteissä, ulkonäössä ja käytöksessä. Sarjakuvassa käyn tiiviistetysti läpi butchiuden historiaa, kuuluisia butcheja sekä identiteetin ilmenemismuotoja Suomessa ja muualla maailmassa. Lisään sarjakuvaan myös omaelämäkerrallisia kokemuksiani butch-identiteettini löytämisestä.

Rekkis-sarjakuva on 40-sivuinen ja mustavalkoinen, jossa rouhea mustemaalaus ja valuva muste yhdistyvät sarjakuvallisesti liioittelevaan piirtojälkeen. Sarjakuva on osa maalausten ja piirrosten näyttelykokonaisuutta, mutta toimii myös itsenäisenä julkaisuna.
Saaren kartanon residenssissä aloitan REKKIS-sarjakuvan kuvakäsikirjoituksen ja näytesivujen piirtämisen 2021. Teen myös taustatyötä kirjallisuuden pohjalta ja luonnostelen teoksen kuvitusta.

Residenssin aikana valmistuvat sarjakuvan kuvakäsikirjoitus ja 15 näytesivua. Sarjakuva on osa REKKIS-näyttelykokonaisuutta, joka tulee valmiiksi vuoden 2022 loppuun mennessä.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kuvataiteilija Inari Virmakoski 14 400 € Performanssityöskentelyä ympäristön ja luonnon elementtien kanssa ja ehdoilla ja uutta kokeillen

Residenssi tarjoaa ajan ja rauhan keskittyä sekä sisältä että ulkoapäin tuleviin ajatuksiin.
Haluamme kokea, mutta myös tallentaa ja merkitä muistiin, mitä Saaren kartano ja sen ympäristö ehdottavat meille performanssityöskentelyn, ympäristötaiteen tai mediataiteen suhteen.
Teemme töitä sekä yhdessä, että erikseen. Työskentelemme sisällä ja ulkona. Liikumme ympäristössä sitä kuunnellen. Suunnittelemme ja testaamme ideoitamme tilassa liikkumalla. Teemme pieniä interventioita.
Käytämme luonnonmateriaaleja ja löydettyä materiaalia.

Meillä molemmilla on työskentelyssämme omat erityispiirteet toisella tanssi, erityisesti butoh ja toisella tarkasti harkittu visuaalinen ilmaisu.
Paikka, tila ja aika vaikuttavat siihen, mitä uutta nyt tällä kerralla yhdessä työskennellessämme syntyy.

Performanssiesitykset ovat nyt, pandemian aikana, siirtyneet lähes kokonaan verkkoon ja siksi kokeilemme myös on-line performanssia.
Performanssitaide on katoavaa ilmaisua, joten
dokumentoimme tekemisemme vaiheita valokuvin ja videolla.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Screenwriter, Creative Producer, Director Carlos Zerpa 14 400 € LOA. Kill Your Masters

LOA, Kill Your Masters is an animation project that reimagines the events related to slavery and its abolition in Saint Domingue / Haiti in the late 18th century. The film mixes a historically plausible representation of characters, traditions, and situations, with supernatural and magical manifestations of Vodou to finally offer an alternative solution to the revolutionary crisis that leads to emancipation and dignity.
The movie follows the story of Rosalie, a young slave girl raised by her Madame, oblivious to the suffering of blacks on a sugarcane plantation. Until one day, after witnessing the suicide of Chayna, her best friend, Rosalie gets lost in the mountain and finds a cave where a LOA initiates her in Vodou. Years later, Rosalie will wander between the paths of revenge or justice, not realizing that her choice will decide the fate of the island.
This film wants to be a response to the imaginary of invisibilization and contempt against Haiti in general, and against Haiti’s revolution in particular. Haiti's liberation was the crucible of transatlantic revolutionary liberation, in which human rights and the concept of "universal emancipation" from racial and class oppression were forged.
However, although there are many films about the French, the Industrial, and the American revolutions; the Haitian has suffered neglect or outright demonization. Maybe because of its blackness? Pro-Western ideologues of "progress" and "civilization" have ridiculed ritual practices of African origin as evidence of the inability of the Caribbean people to embrace "modernity", of their inability to emancipate and sovereignty. Although LOA deals on the surface with the processes of enslavement and independence in Haiti, its dramatic arc foreshadows post-colonial legacy echoes. This movie will NOT be a horror story but a story of empowerment through sacrifice, wit, and magic, as a comment against the demonization of black religions in western culture.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Opiskelija Rasmus Östling 5 000 € Kahden ääniteoksen luominen, joista toinen on pidempi levytys ja toinen ääni-installaation ja radioteoksen yhdistelmä

Työskentelen äänitaiteen parissa tavoitteenani residenssijakson aikana luoda kaksi teosta kenttä-äänitteistä sekä muista kokeellisen musiikin perinteistä ammentaen. Molemmat konkreettiset työt pohjautuvat jatkuvaan innostukseen ja haluun kehittyä taiteilijana.

Päämääräni on tutkia ja kehittää taiteellista ajatteluani ja työskentelyäni, toivon mukaan löytäen uusia tulokulmia ja toimintatapoja niin aineettomasti kuin käytännöllisestikin. Tämä ilmentyy uusien tapojen ja ideoiden kokeilemisena ja opettelemisena käyttäen hyödyksi residenssijakson tarjoamaa taiteellista tilaa ja vapautta.

Toinen teoksista tulee olemaan klassisemman levyn muodossa, toinen taas ääni-installaation ja radioteoksen yhdistelmä. Käytän Saaren kartanon ympäristöä hyödyksi tutkien sen soonista valikoimaa, yhdistellen ympäristön ääniä akustisiin, synteettisiin ja tekstipohjaisiin ääniin ja tavoitteenani luoda erilaisista äänistä uusia tekstuureja. Molemmat työt pohjautuvat myös aikaisempiin äänityksiin, jotka selkeyttävät koko työskentelyprosessia. Näitä täydennän Saaren kartanon alueelta äänitettävällä materiaalilla, liittäen työskentelytilan suoraan osaksi työprosessia.

Olen erityisen kiinnostunut äänen ja äänitteiden konseptuaalisesta puolesta sen sijaan, että keskittyisin ainoastaan niiden fyysiseen sointiin. Se, että ne ovat itse äänittämiäni, luo jokaiseen äänitteeseen tietyn muistijäljen, joka yhdistää minut niiden paikkaan, aistikokemuksiin ja muihin vastaaviin fyysisiin ja henkisiin tuntemuksiin. Minulle ääni näyttäytyy sen konnotatiivisessa, eli tunnemerkityksellisessä muodossa.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti