Saaren kartanon ryhmäresidenssipaikat vuodelle 2022 (11.6.2021)

Koneen Säätiö myönsi kahdeksalle taiteelliselle työryhmälle työskentelyjakson Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiin vuodelle 2022.

Selaa arkistoa

Producer for Film & Media Art Danai Anagnostou ja työryhmä 10 000 € Receptive Filmmaking: focus group for practice-led feminist strategies and support structures for the development and production of moving images

We are applying for a 2-week residence in order to discuss and propose feminist methods and objectives for collaborations in the field of filmmaking. Our working group are creative producer Danai Anagnostou; visual artist and organizer Margarita Athanasiou, producer and co-founder of Ubuntu Film Club Alice Mutoni Dusabe; visual artists and filmmaker Elena Näsänen, visual artist and researcher Karolina Kucia; and architect, visual artist, and researcher Pegy Zali.
During the residence period, we will delve into the potentials of moving image as practice in social organizing, multidirectional and interconnected transmission of knowledges, as a collective form of thinking and doing. Can we translate our personal and political experiences into educational material for reconfiguring the ecosystem of filmmaking as a practice and widely gate-kept industry? Can other expertises and disciplines slide in and influence the predominant perception of it and facilitate moments or other realization which would not happen otherwise?
We have identified a requirement for different production models for filmmaking. Departing from our own works we will create a discussion table to open up organisational questions, aiming to support artists, doers, organizers.
We will start by highlighting the common denominators of our work and mapping resources and strategies for seeking support over our development and production processes. We will open up on the dreaded topic of mistakes: what kind of support one needs to be able to deal with mistakes while it happens and what is needed afterward? What if it is hard to admit? When does it make sense to turn it into a positive spin and when it is time to mourn? What for or for whom are we making mistakes? We will practice notation and remembering through documenting the residence and making for each other and also as further dissemination of the process.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

MMus Manca Dornik ja työryhmä 5 270 € Collaborative performance practice of interaction between acoustic and electronic music - two new works focusing "freedom" by German Medina Calle and Nicolas Roulive for accordion and live electronics

Two composers and one accordionist working together as a collective will derive into the ideal creative process, resulting in two new works for accordion and live electronics. A polarised result of acoustic and electronic approaches, that will be manifested by the proficiency and expertise of an accordionist specialised in contemporary music.

Our project will focus on the writing of two new works by German Medina Calle and Nicolas Roulive with accordionist Manca Dornik, merging live electronics with the accordion. A collective process which resulted in finished pieces of music as well as tools for future composers who will deal with composing for accordion and electronics.

Working and playing with electronics (either live or fixed) and acoustic instruments bring different levels of interactions - starting from composing the piece, active collaboration between artist and composers, how does this affect the process of creation, performer’s expressionism of playing with electronics etc. Both pieces will feature “freedom” as a main focus, which brings out the question how to achieve freedom within playing with electronics - emphasizing the levels of interactions when performing electroacoustic music, affecting perceptions of performers and audience.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Comics artist, illustrator, community artist Sanna Hukkanen ja työryhmä (ZORAS, a fluctuating collective ) 22 109 € Rooting Hope: Artists and activists explore ways to build hope, as the root system for social and ecological change

ZORAS collective explores interconnectedness between practices of individual artists and activists as a catalyst for change. We exchange our interviews with activists and share sketches (audio, text, image) to research how this can become a method of dialogue.

We want to take time to deeply understand how sharing our practice in proximity to each other can connect artists and activists in the way we build social and ecological change. What role do listening, openness to vulnerability, sharing unfinished fragments of texts and sound recordings, sketches and thoughts play in envisioning change? How to move beyond the binaries of hope/lessness, in/action to develop a complex, multiple and collective practice?

We want to research in an embodied, sensuous way, what reciprocity means in the doing. What is the difference between reaction and response? There is so much to react to or intervene in. To be response-able we need to learn to engage with our environment in the form of a profound dialogue, based on respect and curiosity.

During the residency we aim to exchange practices, learn from each other's skills and create an archive of material. This archive will be the container, or ‘carrier bag’ for reflections and documentation of our process. The result will be a joint publication, exhibition and/or sound installation, enabling us to share what we have learnt.

We set our dialogue in motion via online meetings and plan to meet in the summer of 2021 to exchange sketches and engage with our interviews. The timetable for the residency consists of four cycles/weeks, that are described in detail in the work plan. Our plans revolve around workshops, skill-sharing, and sensory-experimentations with the environment.

Finland is a country with a strong tradition of animistic relationships to the land. We want to explore how being together in the Saari Manor environment, which is as much an actor in the process as we are, could spark transformations.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Tanssitaiteen maisteri, koreografi Heli Keskikallio ja työryhmä (Seireenit-työryhmä) 8 250 € Seireenien laulu -näyttämöteoksen työstäminen

Seireenien laulu on näyttämöteos, joka peilaa feminiinin paikkaa maailmassa utopioiden moninaisen olemisen mahdollisuutta. Se on outojen, merkillisten, feminiinisyyttä kaikuvien ruumiiden maisema ja maasto. Työstämme feminiiniä ja äänellistä/laulavaa ruumiillisuutta, joka on nesteinen ja aaltoileva sekä luinen ja siivekäs. Työmme keskeisenä elementtinä on kuoromainen tilallistuva äänikudelma, jossa kuiskailevat, laulavat, nauravat, kirkuvat, huohottavat, hymisevät ja aaltoilevat ruumiit muodostavat soivan, värisevän, tuntuvan, tilallisen ja muuntuvan äänikentän. Ääni kulkee ruumiiden sisällä saaden alkunsa sen eri paikoista ja muistoista sekä liikkuu ruumiiden väleissä resonoiden eri materiaaleissa ja rakenteissa vyöryen ruumiiden ylitse ja lävitse.

Työn lähtökohtana ja refessinä toimii Helene Cixous’n Purkauksia-essee, joka puhuu naiseudesta ja feminiinin paikasta maailmassa sekä utopioi patriarkaalisen maailmankuvan murtumista/murtamista. Muita lähtökohtia työskentelylle ovat feminiinin ruumiillisuuden muistumat ja utopiat. Teos on inspiroitunut Seireeni-myyteistä sekä feminiinin historian kaiuista kurottautuen kohti tulevan feminiiniä.

Työ purkaa patriarkaalisen sekä fallosentrisen rakenteen luomaa sosiaalista, kulttuurista ja ruumiillista paikkaa feminiinille. Se utopioi olemista ja maailmaa, jossa moninaisuus olisi mahdollista ja jossa erot olisivat muusta kuin toiseudesta tai vastakohtaisuudesta kumpuavia. Feminiini sysätään usein syrjään, sen ei anneta avautua ja tulla olevaksi. Naisten vaientamisen historia on yksi tärkeä motiivi työskentelyllemme. Feminiini ääni vaikenee ja miehinen puhe ottaa vallan, usein myös naisten suussa ja ruumiissa. Seireenien laulu tuo kuuluville feminiinin ääntä ja kaikua sekä tekee kriittistä interventiota utooppisuuden ja rakkaudellisen asenteen kautta. Teoksen ensiesitys on keväällä 2023 Helsingissä. Saaren kartanon residenssi olisi työryhmän yhteisen työskentelyprosessin aloitus toimien eräänlaisena tutkimuslaboratoriona.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Koreografi, tanssitaiteen maisteri Karoliina Loimaala ja työryhmä 15 564 € Teoksen GARNNN työstäminen

Työstämme teosta GARNNN. GARNNN koostuu langan ja esiintyjien ruumiiden lihasta, monisäikeisesti assosiaatioiden verkosta, groteskista tanssista ja mielestä, arkisista eleistä ja leikeistä. GARNNN tutkii pienen arkipäiväisen materiaalin muuttumista suureelliseksi, monumentaaliseksi. GARNNN luo liharunoutta - se tapahtuu suussa, syljessä, vatsassa, lihaksiston ja äänenmuodostuksen tuntevana monikielisenä yhteissinfoniana. GARNNN on suomalais-kreikkalainen yhteistyö ja lihaisa kollektiivi.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Elokuvaohjaaja, TaM, tohtorikoulutettava Hanna Maylett ja työryhmä 7 500 € Rosa Clay -elokuvan treatmentin kirjoittaminen kollektiivisin taiteellisin menetelmin

Rosa Clay-elokuva on tositapahtumiin perustuva sankaritarina ensimmäisestä Suomen kansalaisuuden saaneesta mustaihoisesta naisesta 1800-luvulla.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Artist Sonya Schönberger ja työryhmä 10 300 € In Light of Plants

'In Light of Plants' will explore plant power, plant-human histories and plant-human relations through an experimental, co-created workshop, stimulating and supporting a critical materialised dialogue. It brings artists and curators together from UK, Germany and Finland, who share a long term engagement with plants in their work, to share methodologies and research.

At Saari we will share research and experiment with different methodologies, including plant-based photographic techniques and 16mm ‘Phytogram’ animation techniques, performance with plants, collaborative listening and writing exercises with plants. We will invite a local ecologist to teach us more about the local vegetation.

The co-constructive and generative nature of the residency will nurture a critical peer group environment. The residency will offer artists the benefit of time and space to reflect upon and enrich their practices through a focused period of investigation and experimentation as well as the generation of new methods and approaches that can inform their own work.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Muusikko Aura Visala ja työryhmä (Huhtakallio-Tarnanen-Visala) 4 500 € Simone Weil'n tuotantoon perustuvan monitaiteisen teoksen viimeistelyyn ensiesitystä varten

Residenssijakson tarkoitus ja tavoite on viimeistellä filosofi Simone Weil'n ajattelusta ammentava monitaiteinen teoksemme esityskuntoon vuoden 2022 kesäksi.

Residenssin alkaessa työryhmämme on työskennellyt projektin parissa kahden vuoden ajan osa-aikaisesti. Aura Visala on laatinut Weil'n kirjoituksien sekä hänestä tehtyjen elämäkertojen pohjalta esityksen tekstin, sekä koostanut näitä kommentoivan valikoiman renessanssin ja barokin ajan laulu- ja kosketinsoitinmusiikkia. Tekstin ja vanhan musiikin ohjelmiston pohjalta koreografi Soili Huhtakallio on harjoituttanut liikemateriaalia ja luonut koreografian, ja säveltäjä Niilo Tarnanen musiikillisen meditaation ituja. Tarnasen säveltämä, Visalan kirjoittamaan tekstiin nojaava musiikki on ollut Visalan harjoiteltavana 2–3 kk ennen residenssiä. Residenssin aikana teksti, liike ja sävelkieli muheutetaan omista osa-alueistaan yhdeksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi.

Teoksemme materiaali pohjaa Weil'n kirjallisen tuotannon ohella hänen henkilökohtaisen elämänsä teemoihin ja ilmiöihin, joita olemme nivoneet yhteen historiallisesti tiedostavan musiikin esittämisen (historically informed performance practice), nykymusiikin sekä tanssin kanssa. Teoksemme on ”historiallisesti monipaikkainen”, sen liikkuessa Weil'n ajatusten johdattelemana hänen maailmassaan 1900-luvun ensimmäisen puoliskolla, 1500–1600-lukujen mielenmaisemassa sekä omassa ajassamme.

Päätös nivoa Weil'n ajatuksia yhteen renessanssin ja barokin sekä nykymusiikin kanssa juontuu niitä yhdistävistä, edelleen ajankohtaisista teemoista: mm. antiikin perinnön tutkiminen, uskonnollinen kuohunta sekä rationalismin ja nykytieteen nousu. Weil’n käyttämät käsitteet ja kuvailut eri filosofisissa yhteyksissä – kuten keholla tehtävän (ruumiillisen) työn kohottaminen hengellisen elämän keskiöön sekä Weil’n tapa kuvata ihmisen havainnointia suhteessa muuhun maailmaan une sorte de danse’ksi – tarjoavat runsaasti aihioita musiikis-liikkeelliselle esitykselle.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti