Saaren kartanon ryhmäresidenssit vuodelle 2021 (12.6.2020)

Selaa arkistoa

Tanssitaiteen maisteri, koreografi Sonya Lindfors ja työryhmä (camouflage-työryhmä) 11 450 € Työskentely camouflage-teoksen toteuttamiseksi. Teoksen keskiössä ovat kysymykset näyttämön mahdollisuuksista paljastaa ja peittää, desentralisoida ja luoda uusia kumouksellisia narratiiveja.Camouflage (Eng): The use of any combination of materials, coloration or illumination for concealment, disguise, mimesis, simulation or falsification

camouflage on useasta päällekkäisestä kerroksesta rakentuva maasto, jossa asiat vuoroin paljastuvat ja peittyvät. Kirjavan pinnan alta hahmottuu spekulatiivinen (auto)fiktio, joka johdattelee illuusion, ihmeiden ja myyttien maailmaan. Maagi nimeltään Taiteilija matkaa kaiken alkuun, jonka jälkeen näyttämö järjestyy uudella tavalla. Lopussa Taiteilija paljastaa temppunsa, mutta kaikki ei kuitenkaan ole sitä, miltä se näyttää.

Olen työskennellyt näyttämön parissa kohta kaksikymmentä vuotta, mutta minulla on silti olo, että en vielä täysin ymmärrä miten näyttämö toimii. Kaikki työskentely pyrkii ravistelemaan olemassa olevia valtarakennelmia tavalla tai toisella. Seuraavana askeleena tätä pitkäaikaista prosessia haluankin tarkentaa tutkimaan näyttämöä kompleksisena instrumenttina ja aparaattina. Sitä, miten näyttämö paljastaa ja peittää, rakentaa illuusiota ja purkaa sen. Miten leikki, vaara, manipulaatio, petos ja illuusio, mutta samalla unelmointi, utopia, paljastaminen ja moninaiset mahdolliset maailmat ovat suhteessa feministiseen työskentelyyn. Näyttämö ei ainoastaan peilaa vaan se myös luo todellisuutta. Näyttämöllä koetut asiat muuttuvat osaksi jaettua kokemushistoriaamme.

Tässä neljännessä mustuutta käsittelevässä teoksessa lähestyn toiseuden, mustuuden ja välitilan teemoja konseptien INSVISIBILITY / HYPERVISIBILITY / TRANSPARANCY / OPACITY kautta. Teoksen keskiössä ovat kysymykset näyttämön mahdollisuuksista paljastaa ja peittää, tehdä näkyväksi näkymättömiä asioita ja siirtää fokusta, desentralisoida ja luoda uusia kumouksellisia narratiiveja. Samalla tutkimme spekulatiivista fiktiota radikaalina feministisenä koreografisena praktiikkana. Toiseus tai epänormatiivisuus on yhteiskunnassamme usein erottava ja ulkopuoliseksi tekevä tekijä (hypervisibility) mutta samalla se tekee näkymättömäksi.

Kovat ajat vaativat pehmeitä otteita! Projekti pyrkii heiluttamaan hegemoniaa käyttäen strategianaan radikaalia feminististä unelmointia. Feministinen näyttämö avaa mahdollisia maailmoja ja kollektiivisia tulevaisuuksia. Se outouttaa ja epäluonnollistaa sosiaalisia konstruktioita ja binäärisiä kategorioiden ja tarjoaa mahdollisuuden uudelleen neuvotella todellisuutta. Feminismi, yhteisöllisyys, solidaarisuus ja toivo tuntuvat juuri nyt rohkeilta avauksilta.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Kustannustoimittaja, suomentaja Alice Martin ja työryhmä (Käännösmosaiikki) 7 200 € Harvinaisten käännöskielten työpajaKääntäjämosaiikki on ammattisuomentajien työpaja, johon on kutsuttu Suomessa harvinaisten käännöskielten edustajia, yksi kustakin kielestä, sekä suomalaisen kirjallisuuden englannintaja. Kääntäjät ovat oman kielialueensa huippuja, ja heidän vastuullaan on tuottaa lukijoille merkittävää käännöskirjallisuutta kielistä, joita harva kohdemaassa osaa. Työpajassa tutkitaan yhdessä osallistujien käännöksiä, vaihdetaan kokemuksia ja vahvistutaan kollegiaalisen tuen voimasta. Laajempana tavoitteena on lisätä suomalaisen käännöskirjallisuuden moninaisuutta.

Käännösmosaiikki tuo ensimmäistä kertaa Suomessa yhteen joukon eri kielten - kiinan, japanin, heprean, arabian, turkin, puolan, viron ja suomen - kääntäjiä, jotka ovat ainoita tai harvoja oman alueensa osaajia eivätkä tavallisissa käännöstyöpajoissa koskaan pääse kääntämään omasta työkielestään. Ainutlaatuinen tilaisuus tulee merkittävästi vaikuttamaan heidän tulevien käännöstensä laatuun.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

valo- ja kuvasuunnittelija, taiteilija Ina Niemelä ja työryhmä (Mehiläisten seura / The Bee Company) 7 000 € Mehiläisten seura / The Bee Company – kestollinen ja elävä teossarja mehiläisten ja ihmisten elämismaailmojen risteymistä, herkistymisestä ja taipumisesta toisten rytmeihin.Mehiläisten seura / The Bee Company on kestollinen ja elävä teossarja mehiläisten ja ihmisten elämismaailmojen risteymistä, herkistymisestä ja taipumisesta toisten rytmeihin. Etsimme ja harjoittelemme uusia työ- ja olemisen tapoja nöyrempään ihmisyyteen ja epävarmempaan tulevaisuuteen. Käytämme etnografisia tutkimusmetodeja, erityisesti inspiroituen monilajisesta etnografiasta, mikä tarkastelee sitä, miten ihmiselämät kietoutuvat ei- ihmislajeihin.
Teoksessa on kyse monimuotoisuuden ymmärryksen harjoittamisesta ja taiteellisesta työstä itsessään; vaihtokaupoista, ruumiillisuudesta, kohtaamisesta, ei-kielellisestä kommunikaatiosta ja sitoutumisesta.
Mehiläisten seura kytkeytyy syvällisesti tarpeeseen tehdä asioita uudella tavalla; päätyä eri paikkaan kuin mistä on lähtenyt liikkeelle ja nähdä tie ulos näköalattomuudesta, sekä jakaa tämä prosessi avoimesti yleisön kanssa.
Työryhmämme on joukko alansa kiinnostavimpia ja monialaisimpia tekijöitä, joka takaa että projektin vielä nimeämättömät lopputulemat tulevat olemaan häikäiseviä, koskettavia ja tärkeitä.
Me olemme: Ina Niemelä (koollekutsuja, mehiläistarhaaja), Suvi Tuominen (tanssija, arkeologi), Marlon Moilanen (tanssija, tohtorikoulutettava), Ingvill Fossheim (skenografi, biotaiteilija) ja Aino Aksenja (valokuvataiteilija).
Työtapamme ovat systemaattisia ja työläitä, kuuntelevia ja mukautuvia. Mehiläiset kiinnostavat monia ja aloitamme laajan taiteiden, tieteiden ja ammattien välisen keskustelun ja punomme rihmastoja ja siltoja ihmisten, mehiläisten ja suunnitelmien välille.
Mehiläisten seura on paikka missä mahdolliset tulevaisuudet muotoutuvat .

Hoiva, kuntoutus ja hedelmällisyyksien ylläpito ovat metodejamme. Eläintenpito ja siihen liittyvä monimutkainen hyväksikäytön / hoivan kysymys rajaa taiteellisesti mehevän kentän, jossa toimia ja tanssia kiinnostusten, eettisten kysymysten, estetiikan, työn ja toimeentulon ristiaallokossa. Taiteen lisäksi työryhmämme kutsuu Kruunuvuorenrannan uudet asukkaat iloisiin Tullisaaren ekofeministisiin puiston kuntoutuskylvöihin, ruumiillisiin retkiin ja rikkakasvien silleen jättämiseen.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Pitirre Projects Inc 9 100 € A Visual Essay on Corruption and HealingTwo recent events have forever marked the lives of Puerto Ricans. One was Hurricane María, which struck the island on September 20, 2017, leaving a humanitarian crisis that will linger for years to come. The other was in July 2019, when more than a million people—almost a third of the island’s population—filled the streets with protests, forcing Governor Ricardo Rosselló to resign. People reached a boiling point when 889 pages of leaked Telegram app messages were published by the Center of Investigative Journalism of Puerto Rico, unveiling a corrupt government whose officials joked about the María deaths and made violent homophobic and sexist remarks against political opponents, journalists, and other public figures. To add salt to our injuries, at the beginning of the current year the south of island experienced a series of earthquakes which left hundreds without a safe home. Based on these ongoing personal and social experiences we seek to produce aesthetic components for a metaphorical visual essay (an installation) reflecting on journalism, disaster capitalism, climate change, and the way in which information is filtered through social media, the distortions created by partisan "fake" news headlines, and how these socio-economic forces affect morality, racial hate, gender relations, cultural production, and personal space.

Finland is considered one of the least corrupt countries in the world while Puerto Rico is accused by Trump's acolytes of being one of the most corrupt. It would be a radical change for our collective to immerse in our work to develop new ideas outside of our frantically corrupt environment which has caused trauma on us in the last four years. We also aspire to open a bridge for artistic exchange and partnership between Finland and Puerto Rico by collaborating with Myymälä2 Gallery.

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti