Lauttasaaren kartanon residenssi (3.12.2020)

Selaa arkistoa

Ilvies ry 10 700 € Elin Kelsey / Developing Climate Change Communication with Emotional Awareness

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kaksivuotinen
The newly founded ILVIES: Climate and Environmental Communication Science Association has invited artist, environmental educator and communication specialist Elin Kelsey for the Lauttasaari Residence. The aim of the project is to develop climate change communication in Finland, facilitate dialogue between Kelsey and artists who work with climate change in Finland, and to strengthen international co-operation on related fields. Kelsey has exceptionally wide experience of working with various partners and methods, and dialogues with her will benefit numerous areas of Finnish environmental work. Kelsey herself is greatly interested about the recent developments in relation to eco-anxiety in Finland, and the residency will provide opportunities for mutual exchange. The eco-anxiety scholar Panu Pihkala will serve as the main host for Kelsey on the behalf of Ilvies.

While the main aim of the residency is to develop the interdisciplinary field of climate communication, the project also includes research and encounters between artists and researchers. Kelsey has co-operated with many artists, and she is the author of several best-selling children’s books on environmental themes. The main method for interchange in the project is to organize two seminars with various audiences, with a mixed use of both live encounters and digital media. The themes of the seminars are climate change communication from a solutions orientation; hope, eco-anxiety and self-care; and art-based methods in climate education & communication. Ilvies has made agreements to co-operate with three existing projects funded by Kone Foundation in the organizing of these conferences.

Since ILVIES currently has no funding and no hired personnel, the project will be highly important for the development and establishment of this new, high-level association. The estimated societal impact of the project is wide, supported by the numerous media contacts and networks that the Ilvies member have.

It is courageous to both maintain hope and to encounter the dark emotions caused by ecological threats. The proposed residency project engages in bold interdisciplinary co-operation and seeks societal impact with determination. The current trends and norms in climate politics must regularly be viewed from different perspectives, and if necessary, challenged. In order for climate politics and action to succeed, climate change communication must be examined boldly and from various points of view.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Kelsey Elin
Muut työryhmän jäsenet: Pihkala Panu, Vainio Annukka, Jylhä Kirsti M., Pulkka Anna

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti

Taidekoulu Maan kannatusyhdistys 14 000 € Georgy Mamedov / Queering the left antipatriarchalism (työnimi). Luentosarja ja seminaari

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen
Temaattisena kehyksenä Georgy Mamedovin residenssiin ovat risteymät – intersektiot – eri ajatusmallien välillä. Projektissa kartoitetaan queer-teorioiden ja vasemmistolaisuuden olemassaolevia ja mahdollisia tulevia yhteyksiä, tavoitteena päivittää käsitystä teoreettisesta vasemmistolaisuudesta vastaamaan paremmin nykyaikaa. Näitä yhteyksiä löytyy vasemmistolaisesta kirjallisuudesta ja toiminnasta. Esimerkiksi patriarkalismin vastustaminen on ollut yksi keskeinen pyrkimys työläisnaisliikkeessä toistasataa vuotta sitten.

Mamedov kuratoi seminaarin, johon kutsutaan paikallisia toimijoita, joiden työssä vasemmistolaisuus ja queer risteävät hedelmällisillä tavoilla. Lisäksi Mamedov pitää neljän luennon sarjan Taidekoulu Maassa, jotka ovat myös laajalle yleisölle avoimia ja joita voi seurata myös Zoom-videopuhelun kautta. Tärkeä tavoite residenssissä on verkostoituminen eri paikallisten toimijoiden kesken ja Mamedovin kanssa.

Vallitsevat sukupuolten moninaisuuden ja queer-diskurssit painottuvat yksilökeskeisyyteen ja ovat siten etäällä kollektiivisista liikkeistä. Vasemmistolaisuus taas korostaa luokan ristiriitaa ja kapitalistista riistoa yli muiden yhteiskunnallisten epäkohtien. Projekti lähestyy rohkean itserefleksiivisesti niin queer-diskurssia kuin vasemmistolaisuutta ja hakee mahdollisuuksia radikaaliin kuvitteluun.

Työryhmän jäsenet
Kuukausiapurahan saajat: Mamedov Georgy

Jaa Twitter | Facebook | Sähköposti