Graafinen suunnittelija Valle Hanna ja työryhmä (Zelda)

30625 €

Zelda – www.zelda.fi. Verkkozinen toiminnan uudistaminen ja jatkaminen

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Zelda on verkkozine, joka julkaisee sana- ja kuvataidetta sekä kokeellista journalismia. Zineä työstetään yhteisöllisesti ja keskustellen, ja viisihenkiseksi kasvanut toimitus tukee juttujen tekijöitä työn eri vaiheissa. Vuodesta 2020 lähtien Zelda ei ilmesty enää vain kahdesti vuodessa, vaan numeron juttuja julkaistaan läpi vuoden. Joka vuosi Zeldalla on tietty teema, johon haetaan tekijöitä avoimen haun kautta. Vuoden 2020 teema on luonto. Teeman “maailmallisuudesta” huolimatta sen käsittelytavat voivat olla hyvinkin henkilökohtaisia ja affektiivisia. Elämme ilmastokatastrofin aikoja, ja Zelda haluaa omalla tavallaan osallistua toimintaan planeetan kestävän tulevaisuuden puolesta. Vuonna 2020 järjestämme myös livezine-tapahtumia, koska kohtaamiset ovat välttämättömiä uusien yhteyksien ja solidaarisuuden luomiselle. Tapahtumissa Zeldan teemat ja sisällöt materialisoituvat ja tulevat lähelle yleisöä. Livezine-tapahtumissa esitetään Zeldassa julkaistua tekstiä ja kuvia, vaihdetaan ajatuksia ja kohdataan tekijöitä ja lukijoita kiireettömässä ilmapiirissä. Zeldan tekijöitä, tukijoita, avustajia ja suunnittelijoita – yhdistää feministisen luovan yhteisön radikaali potentiaali. Tavoitteemme on olla rikas kasvualusta luovuudelle, äänille ja ajatuksille. Zelda rakentaa kirjoituksen, taiteen ja tilansa avulla lempeämpää, empaattisempaa ja vapaampaa tulevaisuutta.