Musiikin kandidaatti Stein Joni ja työryhmä (Animagios)

139600 €

Ystäväni Tsizik -musiikkisadun käsikirjoittaminen, säveltäminen, sanoittaminen ja toteuttaminen sekä satuun olennaisesti liittyvän lautapelin suunnittelu

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Ystäväni Tsizik-musiikkisatu on osa Animagios-kokonaiskonseptia, johon kuuluu musiikkisadun lisäksi lautapeli. Kokonaiskonseptin keskeisiä teemoja ovat mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet, joihin jokainen voi törmätä elämänsä aikana. Ne ovat vahvasti esillä musiikkisatuna kerrotussa kasvutarinassa, jossa käsitellään kolmen nuoren seikkailujen kautta mielenterveysongelmia, kuten traumaa, masennusta ja ahdistusta sekä niistä toipumista. Tarinan pohjalla on ydinajatus itsetuntemuksen ja -reflektion tärkeydestä sekä voimista, joita niiden avulla voi saavuttaa. Animagios-maailmassa mielen hyvinvointiin liittyviä haasteita lähestytään kognitiivisen käyttäytymisterapian periaatteiden mukaisesti oman tietoisen toiminnan ja valintojen kautta. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä tulemme saamaan konsultaatiota nuorisopsykiatri Pauliina Kauppilalta. Työskentelyjakson aikana kehitämme musiikkisadun taustalla olevaa fantasiamaailmaa ja sen pohjalta valmistamme musiikkisadun kokoillan esitykseksi kertojalle, 12 hengen lauluryhmälle ja kamariorkesterille. Lisäksi suunnittelemme musiikkisadun ensiesityksen ohessa julkaistavan lautapelin lopullisen muodon. Lautapelin visuaalinen ilme on suuri osa musiikkisadun esityksen estetiikasta, jolla luomme musiikkisadusta kokonaisvaltaisemman kokemuksen orkesterin taustalle projisoitavien, pelistä ammentavien kuvitusten avulla. Musiikkisatu ja lautapeli ovat suunnattu kaikille 8-vuotiaasta ylöspäin, sillä oman minuuden tutkiskelu ja itsetietoisuuden taito ovat asioita, joiden kehittäminen on tärkeää läpi koko elämän.