apulaisprofessori Brommer Jon ja työryhmä (LuHa)

260400 €

Yhteistyö, evoluutio ja luonnonvarojen hallinta

Nelivuotinen | Hankkeen teemat liittyvät Suomen muuttuvat naapuruudet -ohjelmaan

Tässä hankkeessa sovelletaan evolutiivista peliteoriaa perinteiseen yhteiskuntatieteelliseen ongelmaan: missä olosuhteissa joukko toimijoita kykenee yhdessä hallinnoimaan luonnonvaroja kestävällä tavalla? Hanke yhdistää valtiotieteen ja ekologian alat, jossa yhdistävä elementti on peliteoria yhteistoimintaa selittävänä mallina: hanke testaa evoluutiobiologian selitysmallien soveltuvuutta yhteiskunnallisen päätöksenteon selittäjänä. Toisin kuin perinteisessä yhteiskuntatieteessä tai ekologiassa, tässä hankkeessa tarkastelemme näitä kysymyksiä sekä evoluutiobiologian avainkäsitteiden että ihmisyhteisöjen erityispiirteiden valossa. Tutkimusprojektin työryhmä koostuu tutkijoista evoluutiobiologian, valtio-opin, soveltavan luonnonvarahallinnan ja monitieteellisen ympäristötutkimuksen aloilta. Työryhmään haetaan kaksi tohtorikoulutettavaa, joista toinen on valtiotieteen ja toinen evoluutiobiologian osaamisalueelta. Tutkimuksessa hyödynnämme tilastollisia pitkittäisaineistoja suomalaisista yhteisvarantotapauksista. Hankkeen tulokset tekevät uuden avauksen kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen testaamalla systemaattisesti evoluutiobiologian teorioiden selitysarvoa ihmisyhteisöjen ja instituutioiden parissa. Yhteiskuntatieteiden kannalta hankkeen tulokset ovat keskeisiä: ne tuovat keskusteluun uuden näkökulman, avaavat uusia tutkimusmahdollisuuksia ja mahdollistavat olemassa olevien tulosten uudelleentulkinnan.