Tutkijatohtori Salminen Mikko

35800 €

Yhteistyö digitaalisissa ympäristöissä – mitä voimme oppia kilpapelaajilta?

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Sosiaalinen vuorovaikutus ja yhteistyö tapahtuu yhä useammin digitaalisissa ympäristöissä. Digitaaliset oppimisympäristöt, yritysten käyttämät digitaaliset jaetut yhteistyötilat, mutta myös pelit ja virtuaaliympäristöt mahdollistavat hajautettujen ryhmien toimisen yhteisen tehtävän parissa. Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ei kuitenkaan ole yhtä tehokasta kuin kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus; mm. ilmeiden, eleiden ja muiden sanattomien vihjeiden puuttuminen saattaa johtaa helpommin väärinymmärryksiin ja konflikteihin. Tunneilmaisut ovat voimakkaita sosiaalisia viestejä, ne tarttuvat tehokkaasti ja parhaimmillaan vahvistavat ryhmän yhteenkuuluvuutta. Teknologiavälitteisesti toimivat ryhmät joutuvat ratkaisemaan rajattuun vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat. Hankkeessa tutkitaan teknologiavälitteisen yhteistyön mahdollistavia prosesseja ja käytäntöjä. Hankkeessa tutkitaan mm. tehokkaiden kilpapelaajajoukkueiden sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä ja yhteistyötä tehostavia emotionaalisia prosesseja ja kehitetään näiden pohjalta yleistettävä malli, jonka avulla voidaan kehittää yhteistyön tehokkuutta myös muissa yhteyksissä. Tehokkaan yhteistyön mahdollistavia emotionaalisia prosesseja tutkitaan hankkeessa survey-kyselyllä sekä haastatteluilla ja havainnoinnilla. Hanke tuottaa uutta tieteellistä tietoa teknologiavälitteisestä sosiaalisesta vuorovaikutuksesta ja myös parhaita käytäntöjä jaetuissa digitaalisissa ympäristöissä tapahtuvan yhteistyön kehittämiseen.