Bachelor of Culture and Art Näkki Jenny

5000 €

Yhteisön ja paikkasuhteen perustaminen, paikkuuden tutkiminen, havainnointi ja tulkitseminen intuitiivisen läsnäolon kautta.

Residenssijakson aikana valmistuvan taiteen lähtökohtana on tilanteen ja paikan kohteleminen yhteisönä ja läsnäolon kapselina. Tavoitteena on ottaa yhteys ympäristöön ja antaa sen kertoa mistä se haluaakaan kertoa. Lopputuloksena on totuuksia, havaintoja, tilaa rauhalle. Seikkailu, kysymykset, ilmiöistä ja havainnoista rakentuvat tarinat ja aistikokemusten romanssit ottavat muodon kuvina, liiketulkintoina, taide-esineinä ja kollaaseina.