maisema-arkkitehti Hannula Hanna ja työryhmä (Yhden pallon visiot)

23500 €

Yhden pallon visiot

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Yhden pallon visiot on kirjallinen ja kuvallinen teoskokonaisuus, jossa etsitään vastausta kysymykseen, millainen olisi maapallon kantokykyyn sovitettu kestävä yhteiskunta. Teoskokonaisuudella halutaan lisätä yleistä ymmärrystä yhteiskunnissa tarvittavista kokonaisvaltaisista ekologisista rakenneuudistuksista ja tuoda esiin inspiroivia, ratkaisukeskeisiä näkemyksiä ympäristökriisejä koskevaan keskusteluun. Poikkitieteellinen ja -taiteellinen kokonaisuus julkaistaan verkkomediassa, kirjana ja näyttelynä. Hallitun ja sosiaalisesti oikeudenmukaisen muutoksen onnistumiseksi meillä pitää olla luottamusta siihen, että elämä muutosten jälkeen voi olla hyvää ja merkityksellistä kaikille. Tarvitsemme vision siitä, minne olemme matkalla – mikä tulee muuttuvien asioiden tilalle. Uskomme, että taiteen avulla kestävyysmuutoksesta käytävä keskustelu voi herättää uudenlaista kiinnostusta ja vastakaikua. Siksi tieteellinen tieto tulkitaan hankkeessa kaunokirjallisuuden ja kuvataiteen keinoin. Teoskokonaisuuden keskiössä ovat kuvitetut novellit, jotka sijoittuvat Suomeen vuonna 2050. Novelleista seitsemän kertoo yhteiskunnasta, jossa ollaan toden teolla ryhdytty toimiin ympäristöongelmien ratkaisemiseksi. Yksi novelleista käsittelee dystopiaa, jossa seuraukset toimimatta jättämisestä ravistuttavat yhteiskuntaa. Novelleista vastaa kuusitoista suomalaista tai Suomessa asuvaa kirjailijaa ja kuvittajaa. Novelleja taustoitetaan artikkeleilla, jotka käsittelevät tulevaisuuden ekologisen hyvinvointiyhteiskunnan eri osa-alueita: energiantuotantoa, maankäyttöä, ruokaa, liikennettä, yhdyskuntarakennetta ja rakentamista, kulutusta, talousjärjestelmää sekä arvoja ja kulttuuria. Artikkelit perustuvat tutkijahaastatteluihin ja kirjallisiin lähteisiin. Artikkeleista vastaa neljän kirjoittajan ryhmä. Lopputuloksena syntyy tiedettä ja taidetta yhdistävä moniääninen kokonaisuus, jossa tulevaisuus herää henkiin tarinoina ja kuvina.