Taiteen maisteri Partanen Minna

7200 €

What do I look like to you?

| Yksivuotinen

Olen ollut kiinnostunut tunteiden performatiivisuudesta, erityisesti digitaalisessa kommunikaatiossa. Taiteellinen tutkimusprojektini on osa meneillään olevaa tutkimusta, jonka aloitin alun perin MA Solo/Dance/Authorship -tutkintoni aikana. Maisterintutkinnon aikana kiinnostuin kasvojen koreografioista. Lopullisen MA-projektin parissa työskentely avasi uusia tutkimusaiheita ja -reittejä, joita haluan nyt tutkia kotiresidenssin aikana. Temaattisesti projekti käsittelee post-digitaalista aikaa. Monien yhteiskuntatieteilijöiden mukaan ihmiset pyrkivät tunnustautumaan eläviksi subjekteiksi nykyisessä yhteiskunnassa näkyvyyden kautta. Tämä ilmenee aktiivisena esitysten luomisena ruumiillistuneen itsen todentamiseksi. Kuinka kasvot toistavat ja harjoittelevat tunteita, eleitä ja koreografioita näissä vuorovaikutuksissa? "Miltä näytän sinulle?" on toiminut jatkuvana kysymyksenä tutkimuksessani yrittäessäni navigoida maailmassa, jossa digitaalisen kulttuurin jälkeinen aika on jo haastanut käsityksen itsestä ja tunkeutunut kehoon. Työ tarkastelee kriittisesti sitä, miten olemme vuorovaikutuksessa teknologian kanssa. Samalla haluan haastaa ajatuksen digitaalisesta dualismista, jossa "todellinen" ja "virtuaali" ovat erillisiä todellisuuksia. Sitä vastoin tutkimuksen tavoitteena on avata tila neuvotella näiden itsen ilmentymien välillä. Minulle digitaaliteknologian kanssa työskenteleminen on sen häiritsemistä tai ärsyttämistä, teknologian lukemista tavalla, jota se ei halua paljastaa.