Musiikin maisteri, valtiotieteiden kandidaatti Kokko Laura

29000 €

Volter Kilven elämäkerta

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Yksivuotinen

Volter Kilven (1874–1939) elämäkerran on tarkoitus esitellä yksissä kansissa, miten Kilvestä kehittyi se kirjailija, jona hänet nykyään tunnetaan sekä miten Kilpi liittyi aikansa aatevirtauksiin ja kirjallisiin koulukuntiin. Kyseessä on mittava hanke, sillä toistaiseksi Kilvestä ei ole olemassa kokonaista elämäkertaa. Varsinaisen kirjoitustyön lisäksi hanketta varten on tehtävä vielä laajaa tutkimustyötä. Merikapteenin poika Kilpi oli perheensä miehistä ainoa, joka ei syttynyt matkusteluun. Volter Kilven kohdalla tarkastelu kääntyy nimenomaan sisäänpäin, hänen ajattelunsa kehittymiseen. Kilpi oli ajattelultaan kosmopoliitti, vaikka hän ei elinaikanaan matkustanut ulkomaille kuin kerran elämänsä lopulla Viroon. Kilven sisäinen elämä oli rikasta ja vivahteikasta, samalla kun häntä ulkoisesti rajoitti voimakas velvollisuuden tunne. Kilven luonne vaati kirjalliselta työltä pitkäjänteistä sisäistä kehittämistä, mutta hänen tuotantonsa syntymiseen vaikutti olennaisesti myös ulkoisen, todellisen elämän kulku. Hilja Kilven kuolema vuonna 1927 vaikutti voimakkaasti siihen, että Kilven kaunokirjallinen pato lopulta murtui. Miten Volter Kilven elämän eri kehitysvaiheet kuuluvat yhteen ja rakentuvat kokonaiseksi? Miksi Kilven kaunokirjallisessa tuotannossa oli kolmenkymmenen vuoden mittainen tauko 1903–1933? Mitä tällä välillä tapahtui, joka sai Kilven kerronnan muuttumaan niin paljon? SKS on valmis kustantamaan teoksen, jos käsikirjoitus valmistuu siinä muodossa kun nyt on suunniteltu.