Musiikin maisteri Supponen Lauri ja työryhmä (Oraakkeli-työryhmä)

5000 €

Videotaidetta ja musiikkia yhdistävän Oraakkeli -lyömäsoitinkonserton suunnittelemiseen ja valmistamiseen vuonna 2023 taiteidenvälisien prosessien kautta.

Oraakkeli on videotaiteilija Irene Suosalon ja säveltäjä Lauri Supposen yhteisteos lyömäsoittaja Kalle Hakosalolle. Haemme työryhmänä residenssipaikkaa Saaren kartanosta viimeistelläksemme teoksen ennen kantaesitystä Kööpenhaminassa syyskuun 20. 2023. Oraakkeli on teos videotaiteen ja musiikin välimaastossa. Oraakkelin elementteinä on kaksi solistia: video- ja live-projisointi, lyömäsoitinsolisti, sekä solisteja säestävä 18-henkinen Tanskan radion kamarikuoro DR VokalEnsemblet. Tila-, valo-, sekä äänisuunnittelu on integroitu teokseen. Videoprojisoinnit ja animaatiot heijastuvat lyömäsoittimiin ja laulajiin sekä ympäröivään esitystilaan. Teoksen taustalla on oraakkelin merkityshorisontti. Oraakkeli on muinainen hengellinen ja maallinen johtaja, joka lupaa turvatun toimeentulon mm. ennustamalla maantieteellistä ja poliittista säätä kuten meteorologit, papit, poliitikot ja tutkijat nykyään. Tulkitsijana oraakkeli valjastaa retoriset taitonsa neuvoa kysyvän hyväksi. Oraakkeli on näkyjen simultaanitulkki. Assosiaatioiden mestari. Merkityksien muodostaja. Teoksessa on kaksi oraakkelia – videotaiteilija ja lyömäsoittaja – jotka vuoroin tulkitsevat ja vuoroin luovat näkyjä. Metodit ja mediat ovat tulkitsijoilla erilaiset. Näyt tai ilmentymät – tarinat – ovat subjektiivisia kertomuksia. Tulkintoja määrittää samanlaisuus tai erilaisuus, riippuen miltä etäisyydeltä ja mistä kulmasta teosta tarkastelee. Video ja ääni vuorottelevat kysyjän ja vastaajan roolien välillä. Toisaalla näyt ja harhat, toisaalla tulkinnat, merkitykset ja assosiaatiot. Työryhmän tarkoituksena on jakaa videotaiteen, säveltaiteen ja esittävien taiteiden luomisprosesseja keskenään, ja etsiytyä uudenlaisen taiteidenvälisen prosessin sisälle. Lopputuloksena on videota ja musiikkia yhdistävä kokonaistaideteos. Oraakkeli on alulle paneva temaattinen kehys, mutta työryhmä on avoin teeman muuttumiselle prosessin aikana.