Filosofian maisteri Lesonen Sirkku

1890 €

Videoprojekti: Kielenoppimista käsittelevän väitöskirjatutkimuksen popularisointi

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Tässä projektissa popularisoin kielitieteen alalle sijoittuvan väitöstutkimukseni keskeistä teemaa. Väitöskirjassani tutkin suomen kielen oppimista dynaamisten systeemien teorian (DST) viitekehyksessä, jossa yhtenä keskeisenä tutkimuskohteena on vaihtelun rooli oppijankielessä. Videollani Kilpailua kielessä (https://youtu.be/TVz-X13man8) kerron, mitä DST:ssä usein tutkittu kilpaileva vuorovaikutussuhde tarkoittaa kielenoppimisessa. Uudella videolla osoitan, miten tärkeässä roolissa oppijankielessä etenkin alkuvaiheessa esiintyvä vaihtelu on. Kehittyvässä kielessä esiintyy monenlaista variaatiota. Esimerkikiksi virheiden määrä voi vaihdella paljon päivästä toiseen. Kielessä esiintyvällä vaihtelulla on samanlainen rooli kuin variaatiolla evoluutiossa: ilman vaihtelua ei voi tapahtua valintaa ja kehittymistä. Videolla haluan tuoda esille tämä DST:n keskeisen teeman tehden analogian motorisen taidon ja kielen oppimisen välillä. Voimistelijan horjuminen puomilla on tarpeellista uuden liikkeen oppimisen kannalta, sillä vain horjumisen ja liikkeiden korjaamisen - eli suorituksissa esiintyvän vaihtelun - ansiosta voimistelijan hermo-lihasjärjestelmä adaptoituu puomilla tehtävän liikkeen vaatimuksiin. Sama pätee kielenoppimiseen. Myös kielenoppija joutuu yrittämään ja erehtymään, jotta sosiaalisiin kielenkäyttötilanteisiin kaikkein tehokkaimmat ja toimivimmat kielenkäytön tavat valikoituvat hänen repertoaariinsa. Video toteutetaan yhteistyössä Koljontie Productionsin kanssa.