Dosentti Salminen Tapio ja työryhmä (Viabundus Suomi)

209900 €

Viabundus Suomi 1350–1650 – Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittien avoin paikkatietokanta ja digitaalinen kartasto

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Vaikka Suomen esiteollisen ajan liikennereittejä on selvitetty erilaisissa tutkimushankkeissa paljon, kattavaa historiallista paikkatietokantaa liikennereiteistä tai niiden etappipaikoista ei ole koskaan tehty. Viabundus Suomi 1350–1650 tuo Suomen keskiajan ja uuden ajan alun liikennereittejä koskevan tiedon osaksi kansainvälistä eurooppalaista avoimessa käytössä olevaa tietokantaa ja karttaa, sekä mahdollistaa tiedon käytön ylirajaisessa monitieteisessä tutkimuksessa ja erilaisissa sovelluksissa. Hankkeessa luotavat historiallinen paikkatietokanta ja kartta käsittävät tiedot Suomen tiestöstä ja liikennettä tukevista järjestelmistä (majatalot, kestikievarit, postitalot, markkinapaikat ja -ajat, tullipisteet, rantautumispaikat) vuosina 1350–1650. Tietokantaa voidaan käyttää hyväksi Suomen infrastruktuurin ja yhteiskunnan historiaa koskevassa tutkimuksessa, seudullisessa suunnittelussa, kulttuurimaiseman kerrosten säilyttämistä tukevassa työssä sekä opetuksessa. Hankkeessa kerätty tieto perustuu olemassa olevaan liikennereittien ja etappipaikkojen historiaa koskevaan tutkimukseen sekä kartta- ja lähdemateriaaliin. Paikkatietokanta toteutetaan eurooppalaisen Saksasta käsin johdetun Viabundus-projektin kehittämän valmiin sovelluksen ja mallin mukaisesti itsenäisenä alaprojektina. Valmiit ja testatut tekniset ratkaisut auttavat hanketta keskittymään varsinaisen sisältöön: liikennereittien, niiden varrella olleiden etappipaikkojen ja niissä vuosina 1350–1650 tapahtuneiden muutosten paikallistamiseen, liikenteen infrastruktuurin ja paikkojen tavoitettavuuden tutkimukseen sekä liikennereittien historialliseen paikkatietoon liittyvien sovellusmahdollisuuksien kartoittamiseen. Hanke toteutetaan Tampereen yliopiston Antiikin, keskiajan ja uuden ajan alun tutkimuskeskuksen Triviumin, Turun yliopiston Kulttuurituotannon ja maisematutkimuksen tutkinto-ohjelman (Pori) ja kansallisen viestinnän historiaan erikoistuneen museotoimijan (Postimuseo) yhteistyönä.