Apurahat ja residenssipaikat

Muu kulttuurityö

Journalistiikan kandidaatti, dokumentaristi Matinpuro Kerttu ja työryhmä (Venäjä 0.1)

18000 €

Venäjä ja Suomi 0.1 -pilottihankkeen tarkoitus on identifioida ja tuoda yhteen Venäjän ja Suomen kansalaisyhteiskunnan toimijoita

Muu kulttuurityö | Yksivuotinen

Hankkeen tavoitteena on luoda pysyvä suomalais-venäläinen verkosto, joka koordinoi ja luo journalismin keinoin mahdollisuuksia kestävälle ja vapaalle yhteistyölle aktivismin, kulttuurin ja tutkimuksen saralla. Toiminnalla yritetään tavoittaa erityisesti nuoremman sukupolven toimijoita. Lähtökohtana on Vladimir Putinin perustuslakiuudistuksen jälkeisen ajan haasteet venäläiselle kansalaisyhteiskunnalle ja sen mahdollisuuksille osallistua kansainväliseen yhteistyöhön. Suomen ja Venäjän välisellä yhteistyöllä on pitkä historia, mutta yhteistyötä on pitkälti kuvannut hankekeskeisyys ja jatkuvuuden puute. Kulttuuri- ja muu vaihto on ollut vilkasta, mutta useinmiten kertaluonteista tai vastavuoroista eikä yhteisesti tehtyä jatkuvaa yhteistyötä. Vuoden mittaisen hankkeen aikana identifioidaan Suomesta ja Venäjältä toimijoita, jotka ovat valmiita aloittamaan prosessin, jonka tavoitteena on luoda pysyvää ja kestävää journalistista sekä kulttuuri- ja tiedealan yhteistyötä. Hankkeen tuloksena luodaan pysyvä suomalais-venäläinen toimituskunta, joka lähtee toteuttamaan hankkeen aikana luotua toimintasuunnitelmaa. Verkoston luonnin lisäksi hankkeessa toteutetaan konkreettisesti neljä laajaa suomeksi ja venäjäksi julkaistavaa artikkelia kansalaisyhteiskunnan tilasta ja verkostossa mukana olevista toimijoista.