Sosiologian dosentti Kuula-Luumi Arja ja työryhmä

36600 €

Vastuullinen aineistonhallinta ihmistieteissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Miten tutkia eettisesti ja lainsäädännöllisesti kestävällä tavalla mielenterveyskuntoutujille tarkoitetun nettipalvelun keskustelusisältöjä? Onko mahdollista tehdä analyysiä kyselyyn vastaamattomien rekisteritiedoista? Missä tilanteissa ihmisiä voi tutkia heidän tietämättään? Miten tietosuojaperiaatteita sovelletaan taiteen tutkimukseen? Voinko varmasti avata tutkimusaineistoni muiden käytettäväksi? Tutkijat toimivat usein ympäristössä, jossa ohjeistus on hajanaista, puutteellista ja vaikeaselkoista. Opiskelijoille tarjolla oleva ohjeistus on usein vielä puutteellisempaa. Hankkeessa kirjoitetaan ajantasainen, kattava ja käytännönläheinen teos tutkimusaineistojen elinkaaren vastuulliseen suunnitteluun ja tutkimuksen toteuttamiseen. Teos keskittyy aineistonhallintaan ihmistieteissä etiikan ja lainsäädännön näkökulmasta. Ihmistieteiden aineistonhallinnasta kirjoittaminen edellyttää monitieteistä lähestymistapaa. Teoksen kirjoittajien taidoissa yhdistyy vankka ihmistieteellisen tutkimuksen eettisten kysymysten tunteminen ja lainsäädännön osaaminen. Kirjoittajien käytännön neuvontatyössä on tullut vuosien varrella esille monipuolisia ongelmatapauksia, joiden perusteella on mahdollista laatia hyödyllisiä esimerkkejä. Konkreettiset, tutkimustyöhön sovellettavissa olevat esimerkit lisäävät teoksen käytännöllisyyttä ja ymmärrettävyyttä. Yhteiskirjoittamisella varmistetaan teoksen johdonmukaisesti etenevä ja ristiriidaton sisältö, jossa etiikka ja lainsäädäntö nivoutuvat luontevasti yhteen. Teoksen ajankohtaisuutta ja tarpeellisuutta lisää tiedeyhteisön laaja sitoutuminen avoimen tieteen julistukseen. Jotta tutkija voisi noudattaa tieteen avoimuutta, hänen tulee osata aineistonhallintaa aina tietojen keruusta siihen vaiheeseen, kun tutkimus päättyy ja aineisto saatetaan jatkokäytettäväksi. Vaikka aineistojen avaaminen ei ole aina täysin mahdollista, on avaamisedellytyksiä mahdollista lisätä aineiston elinkaaren vastuullisella suunnitelulla.