OTT, Professori Ervasti Kaijus ja työryhmä (VAPA)

438700 €

Varjoja paratiisissa? – muistisairaan ihmisen oikeuksien toteutuminen hyvinvointivaltiossa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Hankkeessa keskitytään muistisairaiden ihmisten oikeusongelmiin ja oikeuksien toteutumiseen. Muistisairaat henkilöt, heidän järjestönsä ja läheisensä otetaan mukaan hankkeen toteuttamiseen eli kyse on kanssatutkimushankkeesta. Hankkeessa yhdistyvät tieteellinen ja taiteellinen toiminta sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun suuntautuva aktivismi ja ihmislähtöinen toiminta muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä kanssa. Keskeisenä tavoitteena on saada esille muistisairaiden ihmisten ongelmia ja niiden korjauskeinoja sekä käydä yhteiskunnallista keskustelua muistisairaiden ihmisten asemasta ja edistää sitä. Tavoitteena on saada esille muistisairaiden ihmisten ongelmat siten, että heidän oma äänensä tulee kuuluviin. Tarinallisuus on koko hankkeen keskeinen, kantava teema. Muistisairailta ihmisiltä ja heidän läheisiltään pyydetään vapaamuotoisia tarinoita oikeusongelmista, haetusta avusta ja ongelmien ratkaisemisesta. Yksi painopistealue on ongelmat sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lisäksi kerätään useita haastatteluaineistoja sekä tehdään kysely muistisairaille ja heidän läheisilleen. Hankkeessa tutkitaan myös tuomioistuinasiakirjoja oikeudellisesta toimintakyvystä ja edunvalvonnasta. Hankkeessa käytetään myös taidelähtöisiä menetelmiä. Muistisairaille henkilöille järjestetään kaksitoista taidetyöpajaa, joiden tehtävänä on tuottaa uusia avauksia, syvyyttä ja ihmisten omia näkökulmia tutkittaviin asioihin. Interaktiivisissa taidepohjaisissa työpajoissa tarkastellaan kahden erilaisen, mutta toisiaan tukevan taideilmaisun keinoin muistisairaiden ihmisten omia kokemuksia heidän oikeuksiensa toteutumisesta ja tukemisesta. Hankkeen aineiston pohjalta kirjailija Minna Lindgren kirjoittaa romaanin, joka liittyy hankkeen tematiikkaan. Muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa kertomukset, haastattelut ja taidetyöpajat tuottavat monipuolista aineistoa, jota voidaan käyttää hyväksi kirjoittamistyössä.