Kuvataiteen maisteri Stauffer Kaarlo

60000 €

Vapaa taiteellinen työskentely

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Taiteellinen työni sijoittuu figuratiivisen maalaustaiteen kentälle. Maalaan enimmäkseen öljyväreillä; teen suurikokoisia maalauksia kankaalle, mutta jonkin verran myös guassi- ja puuväritöitä paperille. Juuri nyt työskentelyssäni on meneillään murroskausi ja olen jättämässä perustan jolle olin sen moneksi vuodeksi asettanut. Teosteni lähtökohta oli valokuvassa. Viimeisimmissä näyttelyissäni rajasin tämän koskemaan perheeni valokuvia 60-luvulta 90-luvulle. Teokset olivat kaleidoskooppimainen ja ristivalotettu kurkistus kadonneeseen maailmaan, joka maalauksissani avautui fantasioivana kuvaelmana – ei dokumenttina tai sarjana kohtauksia, vaan asioiden ja tilojen omituisena esiinmanattuna läsnäolona. Viimeisimpien teosteni olemuksen ollessa jo selkeästi valokuvan (ja täten myötä ”realismin”) tuolla puolen minulle kävi varsin selväksi mitä kohti olin matkannut: maalausta ilman valokuvaa. Mutta: on tietenkin selvää, ettei hyppy kohti uutta tapahdu sormia napsauttamalla, ja moni asia onkin itselleni tällä hetkellä erityisen hahmoton. Olen aina kerännyt materiaalia, jota käyttämällä olen päässyt alkuun. Siispä nytkin olen päätynyt valitsemaan erilaisia kuva-aiheita, hyvin suuntaa-antavia ja pelkistettyjä, jotka sellaisenaan eivät kuitenkaan vielä vie minua kovin pitkälle. Näitä aiheita kutsun troopeiksi – usein ne nimittäin ovat runoudesta ja kirjallisuudesta, myös filosofiasta, tuttuja ideoita, joiden käyttökelpoisuus tuntuisi piilevän niiden niin sanotussa klassisuudessa. Näitä aiheita tutkimalla haluan maalaamalla saattaa esiin jotakin poeettisesti värisevää, jonka läsnäolo maalauksessa ja maalauksena tuottaisi kokemuksen tuntemattomasta syvyydestä; kokemuksen, joka vaikeasti sanallistumattomana kuuluisi vain ja ainoastaan maalaustaiteen maailmaan.