Dosentti, yliopistonlehtori Eerola Petteri ja työryhmä

264900 €

Vanhemmuuden yövuoro: Yöllisen hoivan jakaminen pikkulapsiperheissä

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Tässä hankkeessa tutkimme vanhemmuutta pikkulapsiperheissä uudesta ja valtavirtatutkimuksesta poikkeavasta näkökulmasta: intiimeinä yön tunteina tapahtuvan usein näkymättömäksi jäävän hoivan ja huolenpidon kautta. Suomessa, Iso-Britanniassa ja Espanjassa toteutettavassa tutkimuksessa selvitämme millainen ilmiö ’vanhemmuuden yövuoro’ pikkulapsiperheissä on, ja kuinka yöllinen hoiva ja huolenpito kytkeytyvät osaksi perheen arjen käytäntöjä, sukupuolittuneita rakenteita ja valta- ja arvohierarkioita. Avauksemme on uusi ja raikas: hanke on kansainvälisesti uraauurtava yöllistä vanhemmuutta tarkasteleva tutkimus, joka tuottaa aiemman lääketieteellisen ja psykologisen tutkimustiedon rinnalle uudenlaista, vanhempien omiin kokemuksiin ja kertomuksiin pohjaavaa perhetutkimuksellista ja kasvatus- ja yhteiskuntatieteellistä ymmärrystä ja teoretisointia yöaikaan tapahtuvasta vanhemmuudesta ja siihen kytkeytyvistä eriarvoisuuksista. Teoreettisesti hankkeessamme yhdistyvät sekä kasvatus- ja yhteiskuntatieteisiin pohjaavan kriittisen perhetutkimuksen että nukkumisen sosiologian näkökulmat. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu Suomessa kerätyistä vanhempien kirjoitelmista ja haastatteluista sekä Iso-Britanniassa ja Espanjassa toteutettavista vanhempien haastatteluista. Analysoimme aineistoamme mm. diskursiivisia, kerronnallisia ja monipuolisesti erilaisia laadullisia menetelmiä hyödyntäen. Tutkimusryhmämme koostuu kansainvälisesti meritoituneista ja verkostoituneista nuoren tutkijasukupolven dosenttitasoisista kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisistä vanhemmuuden tutkijoista sekä lahjakkaista, perheitä ja vanhemmuutta tarkastelevissa tutkimushankkeissa työskentelevistä uransa alussa olevista väitöskirjatutkijoista. Monipaikkainen tutkimushankkeemme toteutetaan Jyväskylän yliopiston monitieteisellä Lapset, perheet ja sosiaalinen kestävyys -profilointialueella ja University College London -yliopiston Thomas Coram Research Unit -perhetutkimuskeskuksessa.