Kotimaisten kielten keskus

1373200 €

Vanhan kirjasuomen sanakirjan jatkorahoitus vuosille 2024–2028

VKS on sanakirja, joka kuvaa suomen varhaisen kirjakielen sanojen merkitykset ja käyttöyhteydet. Sanakirjan aineisto käsittää aikajakson Mikael Agricolan ajasta noin vuoteen 1810 asti. Aineistona ovat tuon ajan painetut suomenkieliset tekstit sekä jotkin merkittävät laajat käsikirjoitukset. Sanakirja on apuväline suomen kirjakielen synty- ja alkuvaiheen tekstien ymmärtämiseen. Tekstit ovat suurelta osin käännöskieltä, kulttuurisesti ja kielellisesti monimuotoisia ja edustavat niin suomalaista kuin eurooppalaista kulttuuriperintöä. VKS tuo nähtäväksi suomen kielen kirjallisen käytön varhaiset monikulttuuriset kerrostumat kirjoitetun kielen eri tasoilla – sanaston lisäksi lukija pääsee tarkastelemaan kieltä niin oikeinkirjoituksen, taivutuksen kuin lauserakenteidenkin tasolla.