Väitöstutkija Vapaavuori Nanni

110000 €

Valo materiaalina – valon materiaaliset ulottuvuudet esittävien taiteiden valosuunnittelussa

Tieteellinen tutkimus ja taiteellinen työ / niihin pohjautuva työ | Kolmivuotinen

Millä käsitteistöllä ja millä välinein valosuunnittelu työskentelee jos sitä tarkastelee esityksen tilasuhteen kautta ja käsin tekemisen näkökulmasta? Hanke rakentaa valosuunnittelijan työlle uudenlaista perustaa. Epävisuaalisuuden ajatuksen liittäminen valon kanssa työskentelyyn avaa mahdollisuuksia valosuunnittelun hahmotustavan, ajattelun ja esitysten tekemisen käytäntöjen monipuolistamiseen. Kun lähestyn esittävien taiteiden valosuunnittelua kosketuksen termein, se hahmottuu valon ympäröivyyden kautta, tilallisena ja tapahtumallisena toimintana. Tarkastelen sitä tutkimuksessani erityisesti huomion rajaamisen ja suuntaamisen käytäntöjen kautta. Esityksellisten järjestelyjen kautta tarkastelen sitä, miten huomion suuntaamisen ja näkemisen luonne muuttuu, kun lähtöpisteenä on käsintekeminen ja kosketus - ja miten lähestymistavan kääntö vaikuttaa valosuunnittelun luonteeseen. Mihin suuntiin valosuunnittelu avautuu, kun fokus ja huomio määrittyvät katseen ja tulkinnan ohjaamisen sijaan alttiutena ja paattisena tapahtumallisuutena? Esittävien taiteiden suunnittelijana työskentelyni ja ilmaisuni on elimellisesti toisenvaraista. Myös tutkimuksessani kyse on vastavuoroisuudesta ja jaetusta kentästä. Valosuunnittelun keskeiset kysymykset huomion suuntaamisesta, näkyvyydestä ja näyttämisestä avautuvat koskettamaan kaikkia näyttämötaiteita. Valoteknisten ohjelmistojen ja laitteistojen jatkuva kehitys mahdollistaa yhä monimuotoisempien ja mittavampien esitysteknisten järjestelmien hallinnan. Niiden rinnalla, mutta myös niistä irrallaan pidän tärkeänä keskittyä tilallisuuden, ympäröivien materiaalien moninaisuuden ja elävän ajallisen esitystapahtuman kehollisuuden avaamiin mahdollisuuksiin osana esityksen valosuunnittelun laajenevia ulottuvuuksia.