Tanssitaiteen maisteri Feodoroff Laura

15000 €

Vaietut askeleet – Jäävtõvvum lääuʹǩ -tanssielokuvahanke

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vaietut askeleet – Jäävtõvvum lääuʹǩ tulee olemaan ensimmäinen kolttasaamelaisesta kulttuurista kertova tanssielokuva. Autoetnografinen elokuva kertoo saamelaisalueen ulkopuolella kasvaneen päähenkilön, kolttasaamelaisen naisen, matkasta yli sukupolvia ylittävien traumojen häneltä vaietun kulttuurin äärelle. Kolttasaamelaisessa kulttuurissa tähän päivään saakka säilynyt Sevettijärven katrilli on ainoa tanssiperinne, joka on säilynyt Suomen alueella elävien saamelaiskansojen parissa. Elokuvassa katrilli kuvastaa kieltä, jota nainen ei tunne, mutta jonka hän ottaa haltuunsa. Tanssielokuva yhdistää liikkeen ja elokuvakerronnan runollisella tavalla. Elokuvassa ei ole juonellista tarinaa. Sen kesto ja dramaturgia pohjautuvat Sevettijärven katrilliin, jota päähenkilö harjoittelee. Harjoittelun rinnalle näytetään videokuvaa teemoista, jotka liittyvät päähenkilön henkilökohtaiseen historiaan ja kuvastavat kolttakansan assimilaation vaikutuksesta nousevia teemoja, kuten kielen menettämistä ja yhteisöstä erkaantumista, sekä toiseuden kokemusta. Elokuva tuo myös esille paitsi kolttasaamelaista tanssiperinnettä, myös koltansaamen kieltä, musiikkiperinnettämme, sekä puvustuksen ja lavastuksen kautta käsityöperinnettämme.