Arkkitehti Hänninen Pekka

8400 €

Vähähiilisen, kiertotalouteen nojautuvan arkkitehtuurin tutkimiseen ja kehittämiseen, keskeneräisen kirjahankkeen loppuun saattamiseen

| Yksivuotinen

Haluan kotiresidenssissäni arkkitehtuurin keinoin tutkija ja kehittää vähähiilisiä, kiertotaloutta hyödyntäviä ratkaisuja etenkin asumisessa sekä työstää kirjahankettani. Tutkin erilaisia polkuja vähähiiliseen asumiseen diplomityössäni ”Talo 540 ekologisen elämäntavan näyttämönä” (2016). Nyt haluan jatkaa tätä projektia ja kehittää konseptitaloa eteenpäin. Haluan tutkia arkkitehtuurin keinoin piirtäen ja kokeillen sekä laskemalla • kuinka eri muuttujat (tilatehokkuus, käytetyt energiamuodot ja materiaali) vaikuttavat pientaloasumisen hiilijalanjälkeen • voiko rakennuksen arkkitehtuuri tukea ekologisesti kestävämpää elämäntapaa • olisiko suomen oloissa mahdollista toteuttaa pieni, luonnonmukainen talo, joka lämpiäisi pelkästään hyödyntänen aurinkoenergiaa? Kiertotalous nähdään vastauksena ihmiskunnan luonnonvarojen ylikulutukselle. Kiertotaloudessa uusiutuvia luonnonvaroja käytetään kestävästi ja uusiutumattomat käytetään uudelleen ja uudelleen. Jätettä sei synny. Kiertotaloudessa maksimoidaan tuotteiden, komponenttien ja materiaalien kierto mahdollisimman pitkään. Parhaimmillaan raaka-aineen arvo jopa kasvaa kierron aikana. Rakentamisessa kiertotalous on uusi nouseva trendi, jota ei ole juuri tutkittu tai kokeiltu. Haluan kotiresidenssissäni • jatkaa kokeiluja kierrätysmateriaalien ja -osien hyödyntämisestä rakentamisesta • kehittää detaljeja ja rakenneratkaisuja, jotka mahdollistavat uusio-osien ja materiaalien käytön • murtaa esimerkeillä kiertotaloutta estäviä muureja rakennusalalla. Minulla on työn alla laaja niin kaavoitusta kuin uudis- ja korjausrakentamista ekologisesti kestävästä näkökulmasta käsittelevä kirjahanke, jonka loppuun saattaminen kotiresidenssityöskentely mahdollistaisi. Kirjassa voin hyödyntää kahta edellistä kohtaa.