Taiteen Maisteri Rönkkö Nastja Säde

6000 €

Uusien videoteosten käsikirjoittaminen sekä tekstin ja kirjoittamisen roolin tarkastelu omassa työskentelyssäni.

Haen residenssiä uusien videoteosten ja ensimmäisen pitkän elokuvani käsikirjoittamiseen. Lisäksi residenssin aikana pohdin tekstin ja kirjoittamisen roolia ja merkitystä taiteellisessa työskentelyssä. Taiteeni käsittelee sosiaalisia suhteita ja ihmisyyden perusteita: läheisyyttä, empatiaa ja läsnäoloa sekä niiden rakenteita ja merkitystä. Uusimmissa teoksissani olen pohtinut erityisesti digitaalisen aikakauden suhdetta valtaan, inhimillisyyteen ja planeettamme tulevaisuuteen. Oli teosteni lopullinen muoto mikä vain, ne kaikki alkavat kirjoittamisella. Työstän uusia teoksia Saaren kartanon alueesta inspiroituneena ja muiden tekijöiden kanssa vuorovaikutuksessa. Tekemiseni kautta pohdin ilmastoahdistusta, maapallon tulevaisuutta, kriisejä sekä niistä selviytymistä, hitauden tärkeyttä, vaihtoehtojen löytämistä, yhteisöä, ekologisuutta, valtasuhteita, kuuntelemista, inhimillisyyttä sekä näiden teemojen suhdetta digiaikaan. Työskentelyni yhtenä lähtökohtana on tuoda kyseiset teemat pinnalle ja tutkia niitä omakohtaisen kokemuksen kautta. Kieli on keskeinen osa taidettani. Se on työkalu, jolla rakennan kuvitteellisia tiloja ja tilanteita. Videoideni käsikirjoitus lainaa muotonsa runoudelta ja laulujen kirjoittamiselta. Työskentelen nykyään pääasiassa videon ja installaation parissa, mutta residenssin aikana haluan tutkia myös sitä, voisivatko tekstini toimia itsellisinä teoksina, esimerkiksi runoina tai kirjana.