Metsän jatkuvan kasvatuksen yhdistys Silva ry

40000 €

Uudistavaa tietoa ja toimintaa metsänomistajille

Hanke on ensimmäinen osa suuremmasta hankekokonaisuudesta, joka tarjoaa tietoa, koulutusta ja vertaisoppimisen yhteisön luontoarvoja painottaville metsänomistajille sekä todentaa tutkimusnäytön perusteella toimintaohjelman toimien luontovaikutuksia. Hankekokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa metsänomistajien aktiivista toimijuutta, tiedonsaantia ja yhteistyötä sekä auttaa tunnistamaan, millaiset ekosysteemin tilaa ylläpitävät tai parantavat toimet ovat sekä vaikuttavia että mielekkäästi toteutettavissa. Metsänomistajia kannustetaan luonnonläheiseen metsänkäsittelyyn vertaisoppimisen, hyvien esimerkkien ja uuden tiedon avulla. Tavoitteena on, että metsätaloutta harjoitetaan luonnon kantokyvyn rajoissa. Valmisteluhanke rakentaa aiemman työn, kuten BSAG:n Carbon Action -alustan kokemusten pohjalta metsäalalle sovelletun kokonaisuuden. Valmisteluhanke tarkentaa määritelmää uudistavalle metsänhoidolle ja luo pohjaa mahdollisesti myöhemmin tuotettavalle kriteeristölle sekä tunnistaa tämänhetkisen tutkimustiedon pohjalta vaikuttavia toimia, jotka ylläpitävät tai parantavat ekosysteemien tilaa.