Luontoa Oy

198400 €

Uudistava metsien käyttö

Suomessa metsiä on perinteisesti tarkasteltu resurssina ja etenkin toisen maailmansodan jälkeen ensisijaisesti puuta jalostavan teollisuuden resurssina. Muut käyttökohteet ovat olleet alisteisia maksimaaliselle puuntuotannolle ja joutuneet usein väistymään puunjalostusteollisuuden tarpeiden tieltä. Tämä on johtanut metsäluonnon monimuotoisuuden köyhtymiseen, vesistöjen tilan heikkenemiseen ja metsien virkistysarvojen vähenemiseen. Metsätalouden toimijat pitivät itsellään pitkään yksinvallan sen määrittelyyn, mitä metsällä tarkoitetaan. Metsä supistettiin metsässä kasvaviksi puiksi, joiden maksimaalisen kasvun ehdoilla metsiä ja metsäekosysteemejä on käsitelty. Viime vuosikymmenten aikana metsäkeskustelu on moniäänistynyt, mutta kaipaa silti edelleen ravistelua Hankkeen ensimmäisessä osiossa ekologisen tutkimuksen ja sidosryhmädialogin kautta määritellään, mitä uudistava liiketoiminta metsäekosysteemien käytön kontekstissa on. Toisessa osiossa luodaan kriteerit ekologisesti ja sosiaalisesti uudistavalle metsien käytölle, hyödyntäen sekä uutta tutkimusta että käynnissä olevien hankkeiden tuloksia. Kolmas päämäärä on vaikuttamistyö, joka vahvistaa metsäalan sisäisiä muutosajureita ja tuo näkyviin tieteellisesti validoidun tutkimuksen sekä erilaiset äänet, jotka eivät nykyisessä metsäkeskustelussa kuulu. Vaikuttamisessa käytetään vahvoja verkostoja ja teatteritaiteen keinoja, kuten prosessiteatteria, lisäämään organisaatioiden muutoskykyä. Konsortion ainutlaatuisuus on metsäteollisuuden sisäisten asiantuntijoiden, yritysvastuun edelläkävijöiden, tutkijoiden ja prosessiteatterin yhteistyössä, joka tuottaa tieteellistä argumentointia ja haastaa metsäsektoria sen omilla foorumeilla.