Filosofian maisteri Turmo Tommi

60900 €

Urbanization and Rural Production of Ancient Thesprotia, Northwestern Greece

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkimus avaa uuden näkökulman kaupungistumiseen ja sen vaikutuksiin ympäröivällä maaseudulla. Se yhdistää erityyppisiä arkeologisia aineistoja selvittäessään kaupungin ja maaseudun moninaisia riippuvuussuhteita. Tarkastelu keskittyy Kreikan Thesprotiassa koettuun historialliseen murrokseen 300 eaa. , jolloin Elean kaupunki perustettiin keskelle maaseutuyhteisöjen verkostoa. Tutkimuksen lähtökohtana toimii Helsingin Yliopiston "Thesprotia Expedition" tutkimushankkeen yhteydessä tehty havainto maaseudun asutuksen jatkuvuudesta läpi kaupungistumisprosessin. Tämä havainto haastoi aiemman tulkinnan maaseudun autioitumisesta. Tutkimus keskittyy etenkin muutoksiin tuotannollisessa toiminnassa. Kaupungistumisen mukanaan tuoma kysynnän kasvu sai aikaan suuria muutoksia maaseudun yhteisöjen elinkeinorakenteissa. Arkeologisesti keskiössä on vuonna 2015 suomalaisten kaivama Gourizan keramiikkauuni, joka on osoittautunut yhdeksi antiikin Kreikan suurimmaksi. Tämän tuotantolaitoksen maanalaisista rakenteista esiintulleet löydöt antavat mahdollisuuden monenlaisiin materiaalitutkimuksiin. Oma tutkimukseni nojaa voimakkaasti röntgenfluoresenssi (XRF) menetelmään, jonka avulla selvitetään löytöjen valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden alkuainepitoisuuksia. Menetelmä tarjoaa mahdollisuuden selvittää mitä esineitä Gourizan uunin tuotanto on pitänyt sisällään. Arkeologiseen referenssimateriaalin yhdistettynä, voidaan tämän jälkeen tehdä päätelmiä tuotannon levinnästä ja kauppareiteistä.