Taiteen maisteri Helenius Venla ja työryhmä

24000 €

Tyyntyminen-teoskokonaisuus

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Työstämme nykyesitystä, audioteosta ja installaatiota Tyyntyminen, jonka aiheena on puisto sekä puistoelämä. Teoskokonaisuudessa lähestymme puistoa paikkana, jossa luonto on lähtökohtaisesti saarrettu, kesytetty ja hallinnoitu. Olemme kiinnostuneita puistosta kaupunkisuunnittelun luomana fantasiana; yrityksenä luoda julkinen, sosiaalinen ja konkreettinen paikka yhteiskuntaan, jossa tällaisia ei ole. Tarkastelemme rakennettua puistotilaa kaupunkiluonnon, vapaan oleilun sekä vieraanvaraisuuden näkökulmista metodeinamme läsnäolo, havainnointi sekä kirjoittaminen. Asetumme puistoon keskittyen kysymyksiin: Millaisia materiaalisuuksia, jälkiä, rytmejä, lajitovereita sekä eleitä havainnoimme itsessämme sekä ympärillämme? Mitä eettisiä suhteita voimme muodostaa siihen mitä näemme ja koemme? Mitä tarkoittaisi villiintyminen suhteisena ja paikkasidonnaisena toimintana, tapahtumana ja asenteena? Pohjatyövaiheen aikana keväällä 2020 työskentelemme paikkasidonnaisesti viettäen aikaa Helsingin uusille asuinalueille rakennetuissa puistoissa. Syksyllä luomme pohjatyövaiheen aikana tehtyihin materiaalisiin sekä kehollisiin huomioihin pohjaavan teoksen, jossa leikitellään puiston fantasialla. Puisto tehdään esitystilaan konkreettiseksi tilaksi, jossa puiston rakenteet ja esineet näkyvät ja toimivat ja muodostavat esiintyjien kanssa fiktiivisen puiston. Osana esityksellistä installaatiota kuultava audiofragmentti julkaistaan kuunneltavaksi itsenäisenä teoksena internetissä.