VTT, sosiologian dosentti Näre Sari

42000 €

”Työttömän tarina 2018” -keruuseen pohjautuva tietoteos

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Yksivuotinen

Vuonna 2018 Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran järjestämän kirjoituskeruun pohjalta on tarkoitus päivittää 1990 -luvulla järjestetyn vastaavan keruun havaintoja ja tuoda esiin työttömien oma ääni julkisessa keskustelussa vallinneen talouspoliittisen puheen rinnalle. Työttömien kokemuksia sekä työlle ja työttömyydelle antamia merkityksiä tarkastellaan yksilöllisellä ja yhteiskunnallisella tasolla erityisenä näkökulmana haavoittuvuus ja selviytymiskyky. Marraskuuhun asti kestävä keruu järjestetään kirjoituskilpailuna, jonka arviointiraatia johtaa presidentti Tarja Halonen.