Skenografi Halonen Anttoni ja työryhmä

83000 €

Työskentely Afganistanin linnut -nimisen taiteellis-tutkimuksellisen projektin ja valokuva-, video-, ääni- ja installaatioteosten parissa

Taiteellinen työ / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Afganistanin linnut käsittelee Afganistanin ja Suomen lintuja sekä Suomessa asuvien afganistanilaisten pakolaisten suhdetta luontoon ja lintuihin sekä heidän kokemuksiin pakolaisuudesta ja elinolosuhteiden muutoksesta sodan ja ympäristötuhon alla. Tarkastelen ihmisen ja lintujen erilaisia suhteita, sekä vertailen ja assosioin ihmisen ja ihmisyyden kriisien suhdetta lintujen laji-, elinympäristö-, ja yksilökadon aiheuttamaan kriisiin. Teoksissa vertautuu myös mm. lintujen ja ihmisten muutot sekä ajatukset ihmisen ja linnun vapaudesta. Toteutan aiheesta sarjan valokuvia, videoteoksen, ääniteoksen/kuunnelman ja installaation joka yhdistää projektissa tuotettua materiaalia skenografisiin elementteihin. Julkaisen keräämääni aineistoa projektille perustettavilla nettisivulla. Toteutan teokset yhteistyössä äänisuunnittelija Kristian Ekholmin sekä dokumenttielokuvaohjaaja/kuvaaja Jussi Rastaan kanssa. Vaikka taiteellisella työskentelyllä on vahva dokumentaarinen ja tieteellinen pohja, taiteessani yhdistän ja assosioin teemojen välillä vapaasti. Tärkeää teoksissani on tuoda esille niin ihmisten tarinat ja ajatukset kuin ymmärtää ja jakaa lintujen elämää ja kauneutta sekä molempien lajien hätää sodan ja luonnonmullistusten keskellä. Työtapojeni lähtökohta on ekologisuus, oikeudenmukaisuus ja myötä- ja hienotunteisuus, niin ihmisiä kuin lintujakin kohtaan. Projektia leimaa suru suuresta tuhosta ja kärsimyksestä niin Afganistanin luontoa, lintuja, kulttuuria ja ihmisiä kohtaan, kuin myös ilmastonmuutoksen ja ihmisen toimien aiheuttamaa lajien joukkosukupuuttoa kohtaan. Haluan nostaa esille afganistanilaisten ihmisten tarinoita maastamuutosta ja pakolaisuudesta, sekä tuoda esiin sodan mielettömyyden ja Afganistanissa elävien ihmisten – varsinkin naisten ja lasten – hädän Talebanin vallattua Afganistanin. Koetan projektini kautta löytää tapoja käsitellä tätä kollektiivista surua ja ahdistusta ja etsiä mahdollisia keinoja tehdä jotain näiden asioiden eteen.