Taiteilija Naukkarinen Anne ja työryhmä (Maarit Mustonen & Anne Naukkarinen )

5712 €

Työparin Mustonen & Naukkarinen työskentely tulevan teoksen ”Notebooking” parissa.

Aloitamme 2020 alussa työparina uuden työskentelyprosessin, jossa käytämme menetelmänä erilaisia muistiinpanon ja tallentamisen keinoja – kehollista, kielellistä ja kuvallista tallentamista. Työskentelymme kestää läpi vuoden, sen aikana merkitsemme muistiin ja tallennamme havaintoja ja kokemuksia ajasta, jota elämme. Työskentelemme ajan ja elämän materiaalisuuden kanssa. Miten eri tavoin voimme tallentaa aikaa ja elämää? Millaisia maailmoja kahden eri ihmisen muistiinpanot luovat yhdessä? Millainen on yksityisten muistiinpanojen suhde julkiseen tilaan? Emme etukäteen päätä teoksen muotoa – tutkimme, kuinka muistiinkirjaamisen myötä teos alkaa rajautua esiin. Menetelmä kytkeytyy näin teoksen teematiikkaa. Residenssiaika sijoittuisi työskentelymme puoliväliin, jolloin haluamme pysähtyä kertyneen materiaalin äärelle, prosessoida ja reflektoida sitä. Millaisia muotoja, kysymyksiä, jakamisen tapoja jo kertyneestä materiaalista nousee esiin? Tämän rinnalla ja pohjalta työstämme residenssissä uutta materiaalia ja syvennämme työskentelyä ja menetelmiä. Asiat jotka päätyvät kehollisiksi, kuvallisiksi, sanallisiksi muistiinpanoiksi ovat koskettaneet meitä, ne ovat olleet meille tärkeitä (– tai seuraavana päivänä täysin tarpeettomia!) Kuitenkin, sillä kyseisellä hetkellä, muistiinkirjatut asiat ovat synnyttäneet liikahduksen meissä ja liikahdus voi päätyä jaettavaksi teokseen. "...and I suppose that keeping in touch is what notebooks are all about." – Joan Didion