KuM Raatikainen Anu

5000 €

Tutkiva ja suunnitteleva työskentelyjakso valon parissa

Viimeaikaisissa teoksissani valo on yhdistynyt teräsveistoon ja piirustuksiin luoden teollisilla, teknologisilla ja orgaanisilla tunnuilla ja viittauksilla leikkiviä olentoja ja piirustuksia. Minua kiinnostaa erityisesti erilaisten organismisten viittausten syventäminen ja tarkentaminen teoksissani. Haluan löytää tietoa erilaisten kasvien ja eläinten reagoinnista valoon ja kehittää tapoja siirtää nämä löydökset uusiin teos- ja materiaalikokeiluihin. Liikun kartanoa ympäröivässä luonnossa tehden kokeiluja ja prototyyppejä valon kanssa ja luonnostelen luonnossa tekemieni havaintojen pohjalta uusia teosmuotoja. Työskentelen valon, kuvanveiston tekniikoiden, piirustuksen ja mikrokontrolleritekniikan keinoin. Etsin myös tapoja tehdä teoksista omavaraisia sähköntuotannollisesti, sekä kehittämään niistä luonnonympäristössä toimivia. Tämä vaatii selvittämistä, miten valon muutokset vaikuttavat herkkään luonnonympäristöön. Kartoitan residenssissä erilaisten valojen vaikutusta luonnon organismeihin etsien tietoa ja lukien. Voiko esimerkiksi puun ympärille kietoutunut herkkä veistos ilmaista kasvissa tapahtuvia syklejä hienovaraisten valomuutosten avulla? Mitä tapahtuu, kun luonnonympäristössä valaistaan pieni kohta yöksi, miten kasvit ja eläimet reagoivat? Onko mahdollista löytää symbioottisia keinoja, joilla valoa energianlähteenään hyödyntävät teokset kommunikoivat tai luovat jotain yhdessä luonnon tapahtumien kanssa? Haluan kurkottaa residenssijaksolla valon avulla kohti uusia oivalluksia ja utopioita.