Suomentaja, työnohjaaja Jänisniemi Laura

7200 €

Tunteiden talvisota – luovuuden lama. Taiteellinen teos yksinoloammatin valinneiden reaktioista koronaviruksen aiheuttamaan pakkoyksinäisyyteen

| Yksivuotinen

Kolmen kuukauden hankkeessa koostan taiteellisen teoksen (proosateksti/pienoisnäytelmä/performanssi) pohjaksi tutkimus- ja tukipilotille, jossa syksyn ja talven aikana jäsennän ja analysoin koronakriisin aikana kerättyä kokemustietoa äkillisen kriisin ja pakotetun yksinolon/eristäytymisen herättämistä tunteista sekä sen vaikutuksista kirjallisuuden alan ammattilaisten (kirjailijat, runoilijat, kirjallisuuden suomentajat) luovuuteen ja työkykyyn, mahdollisuuksien mukaan vertaan sitä yksin tehtävän luovan työn tavanomaisiin haasteisiin ja kartoitan ammattimaisen työnohjauksen potentiaalia ja keinoja kohentaa ko. ryhmän työhyvinvointia ja lisätä yksilön sisäistä vakautta, tunteiden hallintaa ja resilienssiä. Haluan aloittaa pilotin taiteellisella teoksella, jotta lähestymistapa puhuttelisi parhaalla mahdollisella tavalla kohderyhmää, joka tähänastisen kokemukseni mukaan kovasti kummastelee voimakkaita reaktioitaan tilanteessa, joka ei ulkoisesti poikkea kovin suuressa määrin "normaalista elämästä". Yksinoloammatit ovat vahvasti yksilön oma valinta, kutsumus, jonka taakse yksinolon todellisuus normaalitilanteessa kätkeytyy. Yksinolo koetaan tavallisesti vapautena, mahdollisuutena toteuttaa taiteellista kutsumusta ja välttyä tyhjänpäiväiseltä sosiaaliselta hälyltä ja eripuralta. Nyt kun sosiaaliseen eristäytymiseen kehotetaan ja - ymmärrettävistä syistä - suorastaan painostetaan, päällimmäisiä tuntemuksia näyttävät olevan vangiksi joutuminen, hapen loppuminen ja vakava luovuuden ehtymisen uhka. Sen ohella että kirjailijoilta katosivat esiintymistilaisuudet, moni näyttää kadottaneen päivä- ja viikkorytmin, kyvyn tunteiden hallintaan ja työstämiseen sekä uskon omien kykyjensä pysyvyyteen. Tämän myötä ammatillinen minä on vaarassa hajota, suistua kaaokseen. Teoksen tarkoitus on taiteellisen elämyksen lisäksi tuottaa yhteistä ymmärrystä yksinolon herättämistä tuntemuksista - sekä fyysisistä että psyykkisistä - ja auttaa etsimään vertaistukea ja tarvittaessa ammattiapua.