Filosofian maisteri Rajala Salla

52600 €

Tummuvat vedet: Uuden menetelmän kehittäminen vesien humuskuormituksen seurantaan

Tieteellinen tutkimus / siihen pohjautuva työ | Kaksivuotinen

Tutkin väitöskirjatyössäni, miten perustuottajia voidaan hyödyntää vesistöjen humuskuormituksen mittareina. Viimeisimmät tutkimukseni ovat osoittaneet, että perustuottajien klorofyllisisältö voi olla käyttökelpoinen mittari vesistöjen tummumisen seurannassa. Tutkin perustuottajien klorofyllipigmenttien muutoksia suhteessa järvien ja virtavesien veden laatuun. Klorofyllipigmentit analysoidaan spektrofotometrisesti vesistöistä kerätyistä kasvi-, sammal- ja levänäytteistä. Perustuottajien näytteenoton yhteydessä analysoidaan myös tutkittavien vesistöjen veden laatu. Tutkimuksen tuloksena syntyy uutta tietoa ympäristötekijöiden vaikutuksista perustuottajien klorofyllipigmentteihin, joka on tärkeää taustatietoa tutkimukseen perustuvissa ympäristölupapäätöksissä ja vesistöjen tilan ekologisen tilan arvioinnin kehittämisessä. Lisäksi tutkimus tarjoaa uutta tietoa vesistöjen tummumisen merkityksestä ekosysteemien toiminnalle sekä korostaa vesistöjen suojelutarpeen arvoa.